Český čížkovický cement volně ložený

 

Volně ložené cementy Lafarge Cement, a. s., jsou vyráběny pod značkou Český čížkovický cement.

Český čížkovický cement vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2. Produkty pod značkou Český čížkovický cement se vyrábí v České republice z českých surovin. Při výrobě se uplatňují nejlepší dostupné technologie s ohledem na snižování negativních vlivů na životní prostředí. S těžbou horniny současně probíhá úplná rekultivace vytěženého prostoru

 

Sortiment

Produktové portfolio vyráběných cementů zahrnuje všechny třídy normalizované pevnosti a různé druhy určené dle jejich složení.

 

CEM I 42,5 R

Portlandský cement.

Detail produktu

 

CEM I 42,5 R (ra)

Portlandský cement se sníženým obsahem alkálií.

Detail produktu

 

CEM I 52,5 R (ra)

Portlandský cement se sníženým obsahem alkálií

Detail produktu

 

CEM II/A-LL 32,5 R

Portlandský cement s vápencem.

Detail produktu

 

CEM II/A-S 42,5 R

Portlandský struskový cement.

Detail produktu

 

CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R

Portlandský směsný cement.

Detail produktu

 

CEM II/A-LL 52,5 R

Portlandský cement s vápencem.

Detail produktu

 

CEM II/B-LL 32,5 R

Portlandský cement s vápencem

Detail produktu

 

Chcete vědět více o výrobě a historii cementu?

Podívejte se na jednotlivé kroky v postupu výroby cementu od vápencového lomu až po konečný výrobek.

Kdy a kde se cement začal používat a jakou roli hrál ve stavebnictví v průběhu minulých staletí?