Český čížkovický cement volně ložený

 

Volně ložené cementy Lafarge Cement, a. s., jsou vyráběny pod značkou Český čížkovický cement.

Je vydáběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2. Produkty pod značkou Český čížkovický cement se vyrábí v České republice z českých surovin. Při výrobě se uplatňují nejlepší dostupné technologie s ohledem na snižování negativních vlivů na životní prostředí. S těžbou horniny současně probíhá úplná rekultivace přírody

 

Sortiment

Produktové portfolio vyráběných cementů zahrnuje všechny třídy normalizované pevnosti a různé druhy určené dle jejich složení.

 
 
Portlandský struskový cement. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský směsný cement. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; výroba transportbetonu; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský cement se sníženým obsahem alkálií. Použití: výroba konstrukčních betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací; výroba vyztužených a předepjatých betonů; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; drobná i velká prefabrikace; výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement
Portlandský cement s vápencem. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement; výroba autoklávového pórobetonu
Portlandský cement. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba vyztužených a předepjatých betonů; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement.
Portlandský cement. Použití: výroba prefabrikovaných betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; drobná i velká prefabrikace.

Chcete vědět více o výrobě a historii cementu?

  • Podívejte se na jednotlivé kroky v postupu výroby cementu od vápencového lomu až po konečný výrobek.

    Více

  • Kdy a kde se cement začal používat a jakou roli hrál ve stavebnictví v průběhu minulých staletí?

    Více