CEM I 52,5 R (ra)


Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. 

Portlandský cement s se sníženým obsahem alkálií CEM I 52,5 R (ra) je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.

Tento cement splňuje požadavky na limitní obsah alkálií v cementu, který je stanoven předpisem Ředitelství silnic a dálnic, TP 137 - Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací.


volne lozeny 1

 

Český čížkovický cement CEM I 52,5 R (ra) přináší připraveným směsím řadu důležitých vlastností:

 

Možnosti použití:

 • výroba prefabrikovaných betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
522 ra

Způsob dodávek: 

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ
 
tabulky web cem i 525 r ra slozeni

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

 

Potřebujete detailnější informace? Jsme zde pro vás a rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

 

Dokumenty k produktu

Stáhněte si technický list, certifikát či návod na použití.