Udržitelnost a inovace

S respektem ke společnosti a k přírodě udáváme směr ve snižování dopadů na životní prostředí. Zhodnocujeme suroviny i materiály, které jiní považují za odpad.

Z pozice světové jedničky a lídra v inovacích měníme principy stavebního průmyslu. Tvoříme lepší budoucnost pro nás i naše okolí.

Globální trendy růstu populace, urbanizace a zvyšování životní úrovně nabízejí v našem odvětví významné obchodní a růstové příležitosti. Zároveň zatěžují naši planetu zvýšením emisí CO2, vyčerpáním přírodních zdrojů a zvýšením množství odpadu. S dalším vývojem je potřeba navrhovat řešení pro udržitelnou prosperitu. V Lafarge Cement se snažíme o to, abychom přispívali v celém hodnotovém řetězci.

S respektem ke společnosti a k přírodě udáváme směr ve snižování dopadů na životní prostředí. Zhodnocujeme suroviny i materiály, které jiní považují za odpad.

Při veškeré naší činnosti dbáme na ochranu toho nejcennějšího, co máme. Chráníme zdraví našich zaměstnanců, ale také zdraví našich sousedů.

Podporujeme ekologické, sociální, vzdělávací a kulturní projekty v našem regionu. Chceme, aby se lidem a komunitám v našem regionu dařilo.