Pro akcionáře


Centrální depozitář

Výplatu dividend pro Lafarge Cement, a.s. (dále jen „Společnost“) zprostředkovává Česká Spořitelna a.s., jako účastník Centrálního Depozitáře Cenných Papírů (dále jen „CDCP“).  V případě, že potřebujete řešit výplatu dividend, je nutné se obrátit na Českou Spořitelnu a.s. a domluvit si další postup.

Některé služby poskytuje CDCP zdarma přímo na svých internetových stránkách v kapitole Služby pro širokou veřejnost

Založení nového účtu

Založení, zrušení či provedení změny majetkového účtu je možné pouze prostřednictvím vybraného účastníka centrálního depozitáře. Podmínky, formu a cenu provedeného úkonu stanovují jednotliví účastníci centrálního depozitáře.


Změna údajů

Evidenční údaje (jméno, příjmení, adresa aj.) je možno změnit pouze prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, u kterého je majetkový účet veden. U nezařazeného účtu v evidenci CDCP změnu provést nelze, respektive změnu lze provést až po převedení účtu pod účastníka a to pouze jeho prostřednictvím.

Výplaty výnosů

Výplaty výnosů cenných papírů (dividend) zajišťuje přímo emitent nebo jeho výplatní agent či administrátor na základě výpisu z emise. Na tomto výpisu jsou uvedeny všechny účty, včetně účtů z nezařazené evidence. Připsání peněžního účtu pro výplatu dividend k nezařazenému majetkovému účtu může provést kterýkoliv účastník centrálního depozitáře.

Dividendy jsou vypláceny vždy na základě aktuálního výpisu akcionářů evidovaných v CDCP a to v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti a prostřednictvím partnera pro výplatu dividend (Česká spořitelna a.s.).

Závazek společnosti k výplatě dividend starších 3 let podléhá obecné promlčecí lhůtě, a tudíž není společností automaticky vyplácen.