Výrobní proces

 

Sledujte každý krok v postupu výroby cementu od vápencového lomu až po konečný výrobek

schema-vyroby-cementu2.jpg

 

 

Proč při výrobě cementu dochází k vytváření CO2?

Průmysl výroby cementu je přirozený zdroj CO2.  Cementárny se podílejí na celosvětové produkci      CO2 3,5 %.

  • 60 % emisí je způsobeno chemickou reakcí surovin při vysoké teplotě („dekarbonizace" vápence),
  • 40 % emisí vzniká v důsledku spalování paliv nutného k zahřátí vápencové suroviny v peci na 1450 °C.

Krok 1: těžba

Surovinou používanou pro výrobu cementu v Čížkovicích je vápencový slín, který se těží povrchově v nedalekém lomu. Vytěžený slín je přímo v lomu drcen.

Krok 2: výpal slínku

Rozdrcený materiál je pásovým dopravníkem přepraven na skládku suroviny v areálu cementárny.

Požadovaná směs základní suroviny a korekčních přísad je v surovinové mlýnici rozemleta na jemnou surovinovou moučku. Poté je uskladněna v homogenizačních silech a homogenizována.

Surovinová moučka se před vstupem do rotační pece předehřívá ve výměníku. Výpal probíhá při teplotách 1400 - 1500 °C. Na výpadu z pece dojde k rychlému ochlazení.

Tím se vyrobí slínek, základní materiál nutný pro výrobu každého typu cementu.

Krok 3: mletí cementu

Snižování emisí CO2

Boj  za snížení emisí CO2 a snížení tzv. "uhlíkové stopy" vede přes směsné cementy.  Slínek je hlavní složka cementu a získává se vypálením vápencového slínu při teplotách vyšších než        1450 °C v rotační peci. Cement se poté vyrobí namletím slínku spolu s dalšími složkami. Složky cementu mohou snižovat emise skleníkových plynů. Například při výrobě cementu s 30procentním podílem jiné složky než je slínek vznikne až o 27 % emisí CO2 méně. Hlavními složkami mohou být např. přírodní vápenec, vysokopecní struska, nebo popílek, což jsou vedlejší produkty výroby železa a elektrické energie. Za určitých podmínek tyto složky mohou mít  pozitivní vliv na konečné vlastnosti cementu. Zpracováním těchto surovin tak smysluplně přispíváme ke snížení emisí CO2 a celkovému zlepšení životního prostředí.

Hotový slínek je uskladněn v silech. Odtud je dopraven do cementové mlýnice, kde je semlet společně s energosádrovcem jako regulátorem tuhnutí na velmi jemný prášek. V průběhu mletí je možno přidávat další složky (vápenec, popílek, strusku), případně i různé aditiva, v závislosti na požadovaném druhu cementu.

Krok 4: expedice

Z mlýnice je cement dopraven do expedičních sil, odkud je přes automatizovaná nakládací místa nakládán do autocisteren nebo do vagonů RAJ. Část cementu prochází na balicí linku, odkud je přes mezisklad expedován balený cement na paletách.