CEM I 42,5 R

 

Special Plus 42,5 R využijete všude tam, kde je nutné rychlé odbednění, při náročnějších konstrukcích nebo při betonování za nízkých teplot. 

VÝHODY:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

Složení portlandského cementu:

 

Složení (poměry složek podle hmotnosti)

Druh cementu

Slínek

Doplňující složky

CEM I

95-100 %

0-5 %

Co je Special Plus?

Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. Balený portlandský cement CEM I 42,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením SPECIAL PLUS.

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba vyztužených a předepjatých betonů
 • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data uvedeného na obalu (v případě baleného zboží), případně data dodání (u volně loženého zboží)
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit, zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice
 
special-2018.jpg
foto-prefa-zatec-betonarna.jpg