Přejeme krásné léto

Nový ekologičtější cement Standard Plus

ECOPlanet

Úspěch v grantové výzvě

Snižujeme emise CO2

Chytrá a prospěšná řešení

Uplatňujeme cirkulární ekonomiku

Podporujeme komunitu

Chráníme biodiverzitu

SELECT DISTINCT "node_field_data"."langcode" AS "node_field_data_langcode", "node__field_publication_date"."field_publication_date_value" AS "node__field_publication_date_field_publication_date_value", "node_field_data"."nid" AS "nid"
FROM
{node_field_data} "node_field_data"
LEFT JOIN {content_moderation_state_field_revision} "content_moderation_state" ON node_field_data.vid = content_moderation_state.content_entity_revision_id AND (content_moderation_state.content_entity_type_id = 'node' AND content_moderation_state.content_entity_id = node_field_data.nid AND content_moderation_state.langcode = node_field_data.langcode)
INNER JOIN {node__field_cat_type_of_page} "node__field_cat_type_of_page" ON node_field_data.nid = node__field_cat_type_of_page.entity_id AND (node__field_cat_type_of_page.deleted = '0' AND node__field_cat_type_of_page.langcode = node_field_data.langcode)
LEFT JOIN {node__field_publication_date} "node__field_publication_date" ON node_field_data.nid = node__field_publication_date.entity_id AND (node__field_publication_date.deleted = '0' AND node__field_publication_date.langcode = node_field_data.langcode)
WHERE ((node__field_cat_type_of_page.field_cat_type_of_page_target_id = '30')) AND (("node_field_data"."status" = '1') AND ("node_field_data"."type" IN ('page_edito')) AND (("node_field_data"."type" IN ('page_edito')) AND (("content_moderation_state"."workflow" = 'editorial') AND ("content_moderation_state"."moderation_state" = 'published'))) AND ("node_field_data"."langcode" IN ('cs')))
ORDER BY "node__field_publication_date_field_publication_date_value" DESC
LIMIT 5 OFFSET 0
Aktuality

Kdo je Lafarge Cement?

 

Lafarge Cement, a.s. je součástí mezinárodní skupiny Holcim, světové jedničky v oblasti stavebnictví. Již více než 120 let patříme mezi renomované výrobce stavebních materiálů vyráběných v cementárně v Čížkovicích a určených převážně pro český trh.

Našimi hlavními výrobky jsou volně ložené a pytlované cementy a maltovinové pojivo Multibat PLUS. V letošním roce jsme rozšířili naše portfolio o ekologickou řadu ECOPlanet, zeleného cementu, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. Řadou ECOPlanet tak naplňujeme dlouhodobé mise a cíle snížit negativní vliv cementářského průmyslu na životní prostředí. Naše podnikání provozujeme v souladu s principy cirkulární ekonomiky a za dodržování přísných norem pro ochranu životního prostředí.

Kontinuálně inovujeme a upravujeme výrobní technologie. Využíváme více než 90 % alternativních paliv. Významným výzkumným technologickým projektem, na kterém se v rámci konsorcia spolupodílíme s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a dalšími subjekty, je projekt CIRKTECH zaměřený na bezodpadové získávání lithia z rudy. 

Záleží nám na našich zaměstnancích, zákaznících a lidech, kteří žijí v našem okolí. Rozvoj regionu podporujeme prostřednictvím sponzoringu ekologických, sociálních a vzdělávacích projektů. Stavíme a tvoříme svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel na naší planetě. Tvoříme lepší budoucnost pro nás a naše okolí.