my-homepage

 
 

UPOZORNĚNÍ – dopravní změny před cementárnou

Od 24. 2. 2021 dojde k zastavení provozu na tzv. krátkém mostě vedoucím k hlavní vrátnici Lafarge Cement, a.s. Ke stejnému dni bude otevřena objízdná trasa, po které do cementárny dojedete.

mapa pro web

Do Expedice cementárny a do areálu a k čerpací stanici společnosti A.G. Service s.r.o. se bude jezdit stejně jako doposud, tedy po tzv. dlouhém mostě, který zůstává v provozu. Kyvadlová doprava na něm bude i nadále řízena semafory.

Zastávka autobusu zůstává na stejném místě. Pro osobní auta bude zprovozněn nový vjezd na parkoviště osobních aut před cementárnou a pro pěší nový značený přístup do cementárny podél kolejové vlečky (průchod pod tzv. krátkým mostem bude zakázán).

Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce krátkého mostu a jeho otevření je 3. 11. 2021​.

Žádáme vás, vzhledem ke značným změnám, věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a místním omezením a důsledně dbejte pokynů naší ostrahy.

V případě dotazů či podnětů kontaktujte Ing. Jaroslava Chobota.

 
Od 1. 1. 2021 měříme při vstupu do areálu teplotu

Od 1. 1. 2021 měříme při vstupu do areálu teplotu

Vzhledem k současné situaci s COVID-19 a začátku zimních oprav 2021, s nimiž přímo souvisí větší koncentrace dodavatelských firem v areálu cementárny, přistoupila naše společnost k povinnému měření teploty při vstupu do areálu. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnance cementárny, pracovníky dodavatelských firem a návštěvy. Hlavním cílem je zabránit šíření viru, a tím ochránit zdraví všech přítomných. Teplotu měří automatický přístroj ve vstupní hale cementárny (u recepce a u vrátnice) či ruční bezdotykový teploměr, který je k dispozici ve vrátnici.

Význam naměřených hodnot (pdf, 116.24 KB)

 
Antigenní testování

Antigenní testování

Od 1. 2. 2021 probíhá v areálu cementárny dva dny v týdnu dobrovolné antigenní testování zaměstnanců a pracovníků dodavatelských firem.

Testování je prováděno zdarma.

Tímto krokem se snažíme dosáhnout minimálního šíření viru mezi osobami pracujícími v areálu cementárny.

 
Výsledky soutěže Dnů BOZP 2020

Výsledky soutěže Dnů BOZP 2020

Společnost Lafarge Cement, a.s. dbá na bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců při práci, a proto každoročně pořádá Dny BOZP. Ty poslední byly zahájeny v září 2020 a na úrovni naší země ukončeny v prosinci 2020. Jejich tématem byla myšlenka "Od nápadu k akci" (ang. "Ideas to Action"), která se stala i mottem soutěže pro zaměstnance, kteří mohli předkládat své dobré nápady.

Jaké příspěvky v soutěži obstály a čeho se týkaly se dozvíte na níže uvedeném odkazu.