my-homepage

 
 
V polovině února skončily zimní opravy

V polovině února skončily zimní opravy

Zatímco vloni pravidelná zimní odstávka byla ve znamení rekonstrukce filtru spalin, v letošním roce se údržba zaměřila především na pecní a cementovou linku. Proběhla např. výměna vyzdívek v rotační peci, betonů ve výměníku i oprava pláště cementového mlýna. Všem, kteří se podíleli, patří upřímné poděkování za bezpečnou práci bez incidentu a zranění.