Podporujeme Českou společnost ornitologickou

Spolupráce Lafarge s Českou společností ornitologickou probíhá ve dvou oblastech a datuje se od roku 2012. V prvním roce se jednalo o propagaci Břehule říční, která hnízdila i v cementárně, v dalších čtyřech letech byly prostředky Lafarge využity na zastavení úbytku Rorýse obecného prostřednictvím projektu Rorýsí školy. V roce 2017 Česká společnost  ornitologická přišla s tím, že je potřeba zasáhnout, abychom nepřišli o kriticky ohrožený druh Sýčka obecného, jehož populace nyní představuje posledních 100 párů. Zhruba polovina z nich se vyskytuje v Českém Středohoří. Pro rok 2018 byl dokonce vyhlášen Ptákem roku. Projekt na záchranu sýčka přišel s opatřeními, jak zastavit úhyn mláďat. Výsledky letošní hnízdní sezóny sýčků obecných nejsou bohužel povzbudivé. Ornitologové z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické spočítali pouze 62 mláďat u 26 párů. Toto číslo je podobné loňským součtům, což znamená, že se populaci kriticky ohrožené sovy zatím nedaří výrazně posílit a stále v Česku balancuje na hranici přežití. Letošní rok vědce znepokojilo, že na téměř polovině kontrolovaných hnízd zaznamenali neoplozená či zastuzená vajíčka. Na vině může být chladné počasí, ale také příbuzenské páření, jež v malé a izolované sýččí populaci může znamenat sníženou schopnost reprodukce.

Druhou oblastí je péče o zachování biodiverzity přímo v cementárně. Na horní a střední ochoz komína jsme umístili speciální budky pro vzácného sokola stěhovavého. Každoročně od roku 2015 v té horní párek sokolů zahnízdí a má mladé.

Česká společnost ornitologická je partnerem mezinárodní Birdlife International.

 

Aktuální informace o stavech sýčka obecného zde: