Partnerství s čso

 
V roce 2018 se v budce na komíně vylíhly 2 samičky a 1 sameček

Spolupráce Lafarge s Českou společností ornitologickou probíhá ve dvou oblastech a  datuje se od roku 2012. V prvním roce se jednalo o propagaci Břehule říční, která hnízdila i v cementárně, v dalších čtyřech letech byly prostředky Lafarge využity na zastavení úbytku Rorýse obecného prostřednictvím projektu Rorýsí školy. V roce 2017 Česká společnost  ornitologická přišla s tím, že je potřeba zasáhnout, abychom nepřišli o kriticky ohrožený druh Sýčka obecného, jehož populace nyní představuje posledních 100 párů. Zhruba polovina z nich se vyskytuje v Českém Středohoří. Stejně tak jako cementárna. Pro rok 2018 byl dokonce vyhlášen Ptákem roku. Projekt na záchranu sýčka přišel s opatřeními, jak zastavit úhyn mláďat. Tak věřme, že se sýčka společnými silami podaří zachránit.

 

Druhou oblastí je péče o zachování biodiverzity přímo v cementárně. Na horní a střední ochoz komína jsme umístili speciální budky pro vzácného sokola stěhovavého. Každoročně od roku 2015 v té horní párek sokolů zahnízdí a má mladé. Stejně jako v minulých letech jsou to i letos 3 mláďata.

Česká společnost ornitologická je partnerem mezinárodní Birdlife international.

Více o sýčkovi obecném zde.