Český čížkovický cement balený

 

Lafarge Cement, a.s. pro český trh vyrábí a dodává balený cement pod značkou Český čížkovický cement
 

Výroba šetrná k životnímu prostření

Produkty pod značkou Český čížkovický cement se vyrábí v České republice z českých surovin. Při výrobě se uplatňují nejlepší dostupné technologie s ohledem na snižování negativních vlivů na životní prostředí. S těžbou horniny současně probíhá úplná rekultivace těžebního prostoru.

Kvalita na prvním místě

Český čížkovický cement musí splňovat několik předpisů, norem a hlavně požadavků našich zákazníků, a proto jeho kvalitu pečlivě sledujeme v našich laboratořích.

Provozní laboratoř

V naší moderně vybavené provozní laboratoři neustále monitorujeme výrobu cementu od prvotních surovin až po konečný produkt opouštějící naši expedici. 

Laboratoř ke sledování fyzikálně-mechanických vlastností 

V další laboratoři sledujeme fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu, které jsou pro naše zákazníky velmi důležité. Jedná se například o pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu či objemovou hmotnost. 

Betonářská laboratoř

V neposlední řadě cement zkoušíme v betonářské laboratoři, ve které sledujeme chování cementu v betonu a jeho interakci s dalšími složkami betonu. 

 

Sortiment

V produktové řadě Český čížkovický cement si můžete vybrat ze dvou druhů pytlovaného cementu, kdy se každý z nich hodí na něco jiného. Vyberte si ten správný podle toho, jak ho potřebujete využít.

  • Produkty se balí do papírových pytlů po 25 kg.
  • Pytle jsou uloženy na paletách EUR po 56 kusech, tedy po 1,4 t.
  • Palety jsou pro ochranu před nepřízní počasí překryty polyethylenovou folií.

STANDARD PLUS

Portlandský cement s vápencem CEM II/B-LL pevnostní třídy 32,5 R z Čížkovic je cement s všestranným použitím. Je vhodný pro přípravu betonů, potěrů, malt a dalších cementových směsí. Na stavbě jej tedy můžete použít na většinu běžných aplikací, při kterých mícháte stavební směs přímo na staveništi.

Detail produktu

SPECIAL PLUS

Portlandský cement CEM I pevnostní třídy 42,5 R je český cement určený pro náročnější typy stavebních konstrukcí. Při staveništní přípravě cementových směsí se používá tam, kde je nutné rychlé odbednění, při betonování náročnějších konstrukcí nebo při betonování za nízkých teplot.  

Detail produktu