Doplňkové služby

 

Pro naše zákazníky máme připraveny doplňkové služby.

Objednávku našich produktů můžete vytvořit také online v našem Zákaznickém portále. Stáhnout zde můžete dodací list a fakturu. Zajistíme vám dopravu, pokud nemůžete nebo nechcete využívat vaši vlastní. 

Řešíte konkrétní projekt, jaký cement je vhodné využít? Neváhejte využít našeho technického poradenství, jehož součástí je i vlastní akreditovaná betonářská laboratoř.

Doprava

Lafarge Cement, a.s. se zaměřuje nejenom na vysokou kvalitu svých produktů, ale i na poskytování kvalitních služeb při dodávkách hotových výrobku svým zákazníkům. Z tohoto důvodu jsme schopni nabídnout přesně termínované dodávky (Just in Time).

Samozřejmostí je i možnost nakládky volně loženého zboží 24 hodin denně, po 365 dní v roce. Nakládka je řešena pomocí čipových karet jako samoobslužný systém.

Aplikujeme zásady udržitelného hospodaření, a v jeho rámci pracujeme i na redukci emisí CO2. Proto nabízíme přepravu našich produktů (volně ložených i balených) i po železnici.

Klademe velký důraz na bezpečnost. Naše trvale se vyvíjecí standardy, vnitřní pravidla a školení všech osob vstupujících do areálu Lafarge Cement, a.s. zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti nejen našich zaměstnanců, ale také zaměstnanců našich dodavatelů a odběratelů.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Chobot

Betonářská laboratoř

Akreditovaná zkušební betonářská laboratoř Lafarge Cement, a.s. je nezávislá zkušební laboratoř primárně zaměřená na zkoušení vlastností kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu. 

Cílem laboratoře je poskytovat správné a objektivní výsledky.

Neustále zlepšujeme zavedené systémy, abychom zvyšovali spokojenost našich zákazníků a byli jím spolehlivým partnerem.

Průběžně rozšiřujeme portfolio testů a nabízených služeb dle požadavků. V laboratoři je stálý a kompetentní personál.

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1426.

Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci - betonářská laboratoř (pdf, 562.22 KB)

Kontakt:

Ing. Tomáš Drašnar
manažer klíčových zákazníků a technické podpory
 

Technická podpora

Především pro naše zasmluvněné zákazníky jsou určeny služby samostatného oddělení technické podpory.

Disponujeme akreditovanou betonářskou laboratoří zaměřenou na zkoušení vlastností betonu a kameniva.

Brožura ke stažení

Vademecum - Cement beton

 

V případě dotazů týkajících se vlastností a aplikace našich produktů, neváhejte kontaktovat naše technické poradce.

Ing. Tomáš Drašnar
manažer klíčových zákazníků a technické podpory
Karel Gutwirt
specialista technické podpory zákazníků