Holcim spouští technologii pro výrobu nízkouhlíkového cementu s kalcinovaným jílem

Společnost Lafarge Cement začne od května působit na českém trhu pod jménem Holcim

Chráníme biodiverzitu

Nový ekologičtější cement Standard Plus

ECOPlanet

Úspěch v grantové výzvě

Snižujeme emise CO2

Chytrá a prospěšná řešení

Uplatňujeme cirkulární ekonomiku

Podporujeme komunitu

Kdo je Lafarge Cement?

 

Lafarge Cement, a.s. je součástí mezinárodní skupiny Holcim, světové jedničky v oblasti stavebnictví. Již více než 120 let patříme mezi renomované výrobce stavebních materiálů vyráběných v cementárně v Čížkovicích a určených převážně pro český trh.

Našimi hlavními výrobky jsou volně ložené a pytlované cementy a maltovinové pojivo Multibat PLUS. V letošním roce jsme rozšířili naše portfolio o ekologickou řadu ECOPlanet, zeleného cementu, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. Řadou ECOPlanet tak naplňujeme dlouhodobé mise a cíle snížit negativní vliv cementářského průmyslu na životní prostředí. Naše podnikání provozujeme v souladu s principy cirkulární ekonomiky a za dodržování přísných norem pro ochranu životního prostředí.

Kontinuálně inovujeme a upravujeme výrobní technologie. Využíváme více než 90 % alternativních paliv. Významným výzkumným technologickým projektem, na kterém se v rámci konsorcia spolupodílíme s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a dalšími subjekty, je projekt CIRKTECH zaměřený na bezodpadové získávání lithia z rudy. 

Záleží nám na našich zaměstnancích, zákaznících a lidech, kteří žijí v našem okolí. Rozvoj regionu podporujeme prostřednictvím sponzoringu ekologických, sociálních a vzdělávacích projektů. Stavíme a tvoříme svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel na naší planetě. Tvoříme lepší budoucnost pro nás a naše okolí.