Cirkulární ekonomika

My jako součást skupiny Holcim prosazujeme cirkulární přístup ve všech našich oblastech zodpovědnosti. Naší vizí je recyklovat materiály v každé nové stavbě tak, abychom uzavřeli cyklus, tj. stavět více nového z použitých materiálů. Jelikož je možné beton recyklovat do nekonečna, stejně jako sklo, je naším cílem recyklovat 100 % stavebního a demoličního odpadu na bázi betonu do našich produktů, a nahradit tím přírodní materiály. Takto minimalizujeme náš dopad na přírodu a celkovou stopu naší činnosti.

Jak chceme toto zrealizovat u nás? 
Již dnes více než 90 % naší tepelné energie potřebné k výrobě cementu získáváme z recyklovaných materiálů, jako jsou plasty,
pneumatiky nebo kaly. Tyto recyklované materiály nahrazují uhlí, oleje či plyn. V našich cementech se recyklují různé druhy odpadů z jiných průmyslových odvětví, jako je struska z výroby železa nebo sádrovec a popílek z elektráren.

Celkem více než 22 % našeho vstupního materiálu pro výrobu cementu je těmito materiály nahrazeno.
V roce 2021 se již 277 tisíc tun recyklovaného odpadu stalo součástí našeho výrobního procesu. Postupně budeme své úsilí zvyšovat a v roce 2025 dosáhneme hranice 390 tisíc tun! To bude zahrnovat odpady pro energetické využití a např. 110 tisíc tun stavebního a demoličního odpadu na bázi betonu pro naši pecní linku i naši linku na výrobu cementu.
Díky této strategii jsme schopni naší společnosti a zákazníkům nabídnout nejlepší řešení pro recyklaci odpadu a našim zákazníkům dodávat „zelený“ cement vyrobený s minimálním dopadem na naše životní prostředí.

Více o dalších cílech čtěte zde: