Klima

Holcim patří mezi první společnosti na světě, které si stanovily cíl nulových emisí CO2 do roku 2050 schválený iniciativou Science Based Targets (SBTi). Stavební a cementářský průmysl, jako součást této iniciativy, představují významný podíl v produkci emisí CO2 na světě. Proto musíme sehrát zásadní roli v celém životním cyklu staveb. Snížení naší uhlíkové stopy je naším hlavním cílem.


Jak chceme toto zrealizovat u nás?
Pokud jde o emise CO2, i zde je cirkulární ekonomika klíčovým faktorem k úspěchu, jehož záměrem je snížení naší uhlíkové stopy.
V dalších letech se zaměříme na: 

  • zlepšení naší spotřeby elektrické energie pomocí využívání paliv a materiálů s nižšími emisemi CO2 v porovnání se současným stavem;
  • snížení používání slínku, hlavní složky cementu produkující nejvíce emisí CO2, jeho nahrazením jinými materiály, např.  stavebním a demoličním odpadem.

V roce 2021 jsme již dosáhli hranice 461 kg emisí CO2/t cementu. Díky výše popsaným opatřením dosáhneme v roce 2025 hranice
408 kg emisí CO2/t cementu. Náš zákazník bude mít prospěch ze „zeleného“ cementu vyrobeného s minimálním obsahem CO2.

Více o dalších cílech čtěte zde: