Podporované akce v regionu

Cementárna každý rok přispívá finančním darem blízkým obcím a institucím. A jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky použity?

 

Podpořili jsme v roce 2021

Rodinné a mateřské centrum Mozaika


mozaika

V letošním roce jsme opět navázali na spolupráci s Rodinným centrem Mozaika v Lovosicích. Náš finanční dar poslouží pro vzdělávací aktivity na podporu rodičovství a rozvoje potenciálů dětí a na provozní náklady spojené s těmito vzdělávacími projekty. Centrum Mozaika, které funguje v Lovosicích od roku 2010, nabízí mnoho aktivit pro rodiny s dětmi. V současné době můžete využít zejména služeb ordinace fyzioterapeutky. Dále centrum nabízí odborné dluhové poradenství. Ostatní služby jsou nyní v době restrikcí omezeny. Informace o centru www.rcmozaika.cz a na facebooku.

 

Obec Jenčice


jencice pexeso trampolina web

 

Na začátku dubna byla na návsi obce Jenčice instalována zemní trampolína a zábavní panel dětské Pexeso. Zemní trampolína se ukázala jako velmi dobrý nápad, protože přitahuje pozornost nejen dětí, ale i dospělých, a motivuje je k pohybu. Není dne, kdy by tam bylo prázdno. Cementárna přispěla na nákup těchto herních prvků, ze kterých se radují nejen obyvatelé Jenčic.

Videoreportáž naleznete zde

 

 

Podpořili jsme v roce 2020

Město Třebenice


My z Lafarge se snažíme být maximálně společensky a ekologicky odpovědnou firmou. Naše činnost je úzce propojena s regionem. Téměř  85 % zaměstnanců pochází a žije v nejbližším okolí. Jsme si je vědomi svého dopadu na okolí.  Léta spolupracujeme s přilehlými obcemi a sdruženími. Každoročně přispíváme na ekologické projekty,  zlepšování infrastruktury, podporujeme sociální služby nebo vzdělávání. Například v roce 2020 město Třebenice použilo finanční příspěvek  od cementárny na výsadbu 100 tisů v zahradě českého granátu a  na náhradní výsadbu stromů, vrby bílé a olše šedé, u potoka Modly v místě nazývaném U křížku. 

Videoreportáž naleznete zde.

Obec Sulejovice


dar sulejovice

Také jsme podpořili obec Sulejovice, konkrétně dva menší projekty související se základní školou v Sulejovicích. Obec s naší pomocí vysadila několik stále zelených i opadavých rostlin před budovou základní školy. Dále došlo k instalaci bezdrátové sítě Wi-Fi v budově školy. Díky tomu se zlepší výuka žáků a podpoří rozvoj zájmových kroužků pro děti.

Mateřská škola Nové Kopisty


ms 2

Nejen penězi cementárna podporuje okolí, dar může být poskytnut i formou dodání materiálu, který vyrábíme. Mateřské školce v Nových Kopistech jsme přispěli naším pytlovaným cementem na renovování bazénku pro děti a jeho okolí, zastínění pískoviště zabetonováním akátových sloupů a opravy plotu kolem bazénu. Na fotografiích můžete vidět, jak se renovace pro děti povedla. Jsme rádi, že jsme mohli přispět.

Obec Čížkovice


podporujeme1

Obec Čížkovice si v roce 2019 nechala zpracovat Územní studii sídelní zeleně a v roce 2020 začalo její postupné naplňování. Jako první etapa byla zvolena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací. Jedná se o výsadbu do dopravních ostrůvků kolem komunikací a parkovišť. Výsadba zeleně proběhla v ulici Jiráskova. V rámci této akce bylo zasázeno 12 ks stromů Pyrus calleryana „Chanticleer“ a 480 ks trvalek.

 

Dále podporujeme

Hudební setkání
 dsc6878
Hudební setkání je festival, s jehož konceptem přišel Michal Mašek z agentury Morpheus Art. Jsou to výjimečná setkání, kde je kladen důraz na nejvyšší uměleckou kvalitu. Propojují klasickou hudbu, mluvené slovo a speciální prostor.
 
Do podpory jsme se zapojili hned od začátku v roce 2012 a viděli jsme, jak se festival rok od roku rozvíjel. Ze 3-4 koncertů v začátcích jsme se dostali v roce 2018 na počet 8 plus 1 divadelní představení. Akce také překročila hranice Ústeckého kraje a několik koncertů probíhá také v kraji Libereckém.  
 
Těší nás, že jsme mohli pomoci na svět tomuto výjimečnému festivalu a již jedenáctým rokem  divákům zprostředkováváme tento hodnotný umělecký zážitek. 
 
V letošním roce ve spolupráci pokračujeme. O programu 11. ročníku festivalu vás budeme informovat.