Dbáme o své okolí

Podporujeme komunitu
Podporujeme odpovědné získávání zdrojů
Odpovědné zaměstnání a podpora rozmanitosti
Spolupráce s odbory

Stejně tak jako je naše podnikání lokální, tak i dárcovské aktivity firmy směřujeme do rozvoje našeho regionu. Každý rok vynaložíme na podporu našeho okolí 2 milióny Kč a s mnohými subjekty nás dnes pojí již dlouhodobé partnerství. Ročně tak podpoříme více než 5 000 lidí.

Naše strategie podpory cílí do oblastí podpory ekologických projektů, biodiverzity, sociálních projektů, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a zdraví.

Lafarge Cement podporuje tyto subjekty: 

Preferujeme lokální zdroje. Dáváme práci lidem z našeho regionu. Snažíme se být dobrým sousedem. Nasloucháme a aktivně řešíme podněty z našeho okolí, které obdržíme. Podporujeme řadu aktivit v naší oblasti. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje jmenujme např. čtyřletý ekologický projekt vybudování biokoridorů na katastrálním území sousední obce Chotěšov.

Spolupracujeme převážně s českými dodavateli. Jejich podíl činí zhruba 90 %. Významné dodavatele vyhodnocujeme také s ohledem na dopad na životní prostředí, sociální oblast a udržitelnost. 

Pořádáme exkurze pro odborníky, školy i další zájemce

Naši zaměstnanci jsou v centru všeho, co děláme.

Zavázali jsme se k různorodému a inkluzivnímu pracovnímu prostředí. Lafarge vítá rozmanitost ve svých pracovních týmech a poskytuje všem svým zaměstnancům stejné příležitosti. Jsme přesvědčeni, že různorodost je zdrojem inovací a výkonnosti.

Jedinci se vstřícným přístupem přispívají k otevřenému a inovativnímu pracovnímu prostředí a tím i k lepším výsledkům společnosti. Proto se zaměřujeme na vytváření pestrého a vstřícného pracovního prostředí, ve kterém nedochází k diskriminaci a kde se každý cítí uznáván, oceněn a respektován.

Máme jednoznačný zájem na úplném souladu a vyváženém sociálním dialogu s odbory.

Společnou snahou vedení společnosti a místní odborové organizace zajišťujeme svým zaměstnancům dobré a férové pracovní podmínky spravedlivě zohledňující náročnost každé konkrétní práce.

Chci se dozvědět více aktuálních informací