Spotřeba užitkové vody

Cílem Lafarge Cement je co nejvíce šetřit primární zdroje a snažit se využívat vhodné alternativy. V případě vodního hospodářství cementárny se nabízí využití srážkových vod a vod odpadních, tedy vod vypouštěných do potoka Modly. V současné době cementárna čerpá procesní vodu z řeky Labe.

Tato voda by se dala z větší části nahradit právě vodou odpadní, kterou cementárna vypouští, a tím by dále přispívala k politice udržitelnosti. Projekt je v přípravě.

Více o dalších cílech čtěte zde: