Multibat PLUS
 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

ENVICALC F


 • Je vhodný zejména pro stabilizaci a sodifikaci nebezpečných odpadů

ENVICALC F

 • surovinou pro výrobu je vysoce reaktivní vápencový slín těžený v lomu Úpohlavy
 • vyrábí se procesem mletí, sušení a třídění na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu požadovaných kvalitativních parametrů

 

Použití:

 • stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů, například průmyslových kalů (ropných, uhelných, strojírenských, úpravárenských, z chemické výroby...). Stabilizát lze po splnění legislativních náležitostí dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uložit na skládku nebezpečných odpadů. Při vyšším podílu spalitelné složky je stabilizát vhodný i pro energetické využití.

 

Výhody:

 • rychlá a účinná absorpce škodlivin
 • snížení vyluhovatelnosti obsažených škodlivých látek
 • zlepšená pevnost odpadu
 • lepší manipulovatelnost odpadu

 

Vlastnosti:

 • vysoký měrný povrch
 • jemnost odpovídá „velmi jemně mletému" vápenci druhu č. 7 (dle ČSN 72 1220).
 • stabilita sledovaných kvalitativních parametrů, zejména granulometrického složení avlhkosti

 

Technické parametry:

 

Chemické složení

Průměrná hodnota (%)

Obsah CaO

40

Obsah MgO

1

Obsah SiO2

17

Obsah Al2O3

5

Obsah Fe2O3

2

Granulometrie

 

Zůstatek na sítě 0,090 mm

20

Zůstatek na sítě 0,200 mm

3

 

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement,a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Naše nejvyšší hodnota: lidský život a zdraví

Lidský život a zdraví je to nejcennější co máme, proto bezpečnost práce a ochrana zdraví je naše priorita č. 1.

Staráme se o bezpečnost vlastních zaměstnanců, dodavatelských firem i návštěvníků. Trváme na dodržování bezpečnostních pravidel a snižování rizik úrazů.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.