Dotazník pro odběratele cementu

Průzkum distribuce baleného cementu Lafarge Cement, a.s.

 

Vyplňujte  a získejte dárkovou kartu do prodejny TESCO v hodnotách:

- 100 Kč (při odběru 1-10 palet);

- 200 Kč (11 palet a více).

 

K vyplnění dotazníku budete potřebovat:

1. číslo dodacího listu;

2. název vašeho dodavatele.

 

Jsme součástí Skupiny LafargeHolcim

Objevte historii Skupin Lafarge a Holcim. Čížkovický Lafarge Cement, a.s. je od roku 1992 součástí Skupiny Lafarge, nyní, od roku 2015, patří do skupiny LafargeHolcim. Seznamte se s hodnotami a vizemi, které nově zformovaná skupina vyznávánává.     

Navštivte sekci Boj proti změně klimatu

Rozšířili jsme pro vás sekci Trvale udržitelný rozvoj. Popsali jsme zde strategii energetického využívání odpadů, díky níž se i naším přičiněním zpomaluje úbytek neobnovitelných zdrojů.

Seznámíme vás se závazky Skupiny, investicemi do ochrany životního prostředí a povinnostmi, které při spoluspalování odpadů vyplývají z české legislativy. V sekci Boj proti změně klimatu naleznete i aktualizované výstupy z našeho emisního monitoringu porovnané se zákonnými limity. 

  • Oblíbené
  • R.S.S.

Realizace z našich materiálů

Mariánský most, Ústí nad Labem

Materiál jako základ architektonického projektu

Neustále inovované a vyvíjející se produktové portfolio podporuje architektonickou kreativitu. Obytné domy, mosty, lávky, obchodní centra -prohlédněte si s námi příklady staveb, které vyrostly z Lafarge materiálů.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.