• Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené
Produkty

  • Portlandský cement
  • Volně ložený
  • Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií. Balený portlandský cement CEM I 42,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením SPECIAL PLUS.
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • drobná i velká prefabrikace
   • výroba vyztužených a předepjatých betonů
   • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement

  • Portlandský cement
  • Volně ložený
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • drobná i velká prefabrikace
   • výroba vyztužených a předepjatých betonů
   • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement

  • Portlandský cement s vápencem
  • Volně ložený
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • drobná i velká prefabrikace
   • výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement
   • výroba autoklávového pórobetonu

  • Portlandský směsný cement
  • Volně ložený
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • výroba transportbetonu
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement

  • Portlandský struskový cement
  • Volně ložený
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • drobná i velká prefabrikace
   • výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement

  • Portlandský směsný cement
  • Volně ložený
  • Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií. Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením STANDARD.
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement

  • Portlandský struskový cement
  • Volně ložený
  • Použití
   • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
   • výroba transportbetonu
   • výroba podkladních vrstev
   • výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement

  • Je vhodný zvláště pro odsíření při fluidním spalování.

  • Je vhodný zejména pro stabilizaci a sodifikaci nebezpečných odpadů

  • Cement pro zdění
  • Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg, loženo na paletách EUR po 1,4 t, palety zakryty samosmršťovací fólií
  • Použití
   • plně nahrazuje cement a vápno při výrobě malt dle ČSN EN 998-1 ed. 2 a ČSN EN 998-2 ed. 2
   • výroba malt pro zdění všech typů kusových staviv, cihel, keramických bloků, kamene a betonových tvárnic
   • výroba malt pro špricování a omítání

 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Betonové sochy

Rustam Ismagilov: Úlomky permské doby

Akciová společnost Lafarge Cement podporuje umělecké aktivity.

Pro sochařské sympozium Betonové sochy, které společně vyhlásily Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin a Umělecké sdružení Nový Dvůr, věnovala více než 5,6 tun portlandského cementu.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.