Průmyslová ekologie
 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Investice do ochrany životního prostředí v Čížkovicích

 

 • Linka pro dávkování vápenného hydrátu do surovinové moučky - snížení emisí SO2 - 5,337 mil. Kč - nejlepší dostupná technika BAT - rok 1998

 

 • Protihluková opatření - 4,676 mil. Kč - rok 1999  

 

 • Rekonstrukce plynové kotelny pro olejové hospodářství - 8,771 mil. Kč - rok 2003

 

 • Rekonstrukce elektrostatického odlučovače pro sníženíemisí prachu z pecního systému - 2,909 mil. Kč - rok 2004 

  

 • Modernizace a rozšíření systému kontinuálního monitorování emisí - 4,677 mil. Kč - rok 2005

 

 • Instalace zařízení pro dávkování močoviny - selektivní nekatalytická redukce oxidu dusíku (NOx) - 9,329 mil. Kč - BAT - rok 2005

 

 • Vybudování mycí plochy s odlučovačem ropných látek v lomu Úpohlavy pro mytí mechanizace - 1,048 mil. Kč - rok 2005 

 

 • Instalace biologické ČOV pro administrativní budovu v lomu Úpohlavy - 0,300 mil. Kč - rok 2005 

  

 • Rekonstrukce ČS PHM v lomu Úpohlavy - 2 mil. Kč - rok 2006

  

 • Rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod v areálu - 7,200 mil. Kč - BAT - rok 2008

 

 • Rekonstrukce stabilizátoru - minimalizace kouřové vlečky na komíně - 7 mil. Kč - rok 2008  

  

 • Výměna emisních analyzátorů (prachoměr a rychloměr) - 0,530 mil. Kč - rok 2009

 

 • Popílkové hospodářství (tkaninové filtry) - 0,810 mil. Kč - rok 2009

  

 • Protihluková opatření - 15,411 mil. Kč - roky 2006-2010

 

 • Kompletní výměna hadic u velkých filtrů na mlýnu Horomill - roky 2010-2011

 

 • Rekontrukce elektrofiltru - rok 2012

Elektrostatický odlučovač

Biologická čístírna odpadních vod

Protihluková opatření - tlumiče hluku

 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Betonové sochy

Rustam Ismagilov: Úlomky permské doby

Akciová společnost Lafarge Cement podporuje umělecké aktivity.

Pro sochařské sympozium Betonové sochy, které společně vyhlásily Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin a Umělecké sdružení Nový Dvůr, věnovala více než 5,6 tun portlandského cementu.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.