Zimní opravy dvacetiletí úspěšně dokončeny

16.03.2010
 

 

Od poloviny ledna do poloviny března probíhaly v cementárně zimní opravy. Jejich hlavním, ne však jediným, tématem byla již avizovaná výměna obou čel cementového mlýna.

 

Rozhodnutí pustit se do této náročné opravy padlo již v polovině minulého roku, kdy se na čele mlýna objevily praskliny, které sice bylo možné opravit, ale nedalo se spoléhat na to, že vydrží dlouhodobější provoz zařízení. Výroba nových dílů začala s několikaměsíčním předstihem před vlastní instalací. Technologický postup výměny čel byl limitovaný hned několika faktory. Hmotnost každého z čel dosahovala přibližně 40 tun a  kvůli stísněnému prostoru mlýnice nebylo možné použít  pro jakoukoliv manipulaci s čely jeřáb. „Celý 366 tunový cementový mlýn jsme museli tedy zdemontovat a spustit na speciální vozík na  kolejové dráze, jež byl pro tento účel vyroben a sloužil pro manipulaci s čely", uvedl  Jan Munčinský, technický ředitel. Opravu stejně jako před 17 lety realizovala firma Montáže Přerov a.s.

 

Paralelně s pracemi na cementovém mlýně probíhala údržba i ostatních součástí výrobního zařízení.

50 metrů rotační pece bylo opatřeno novou vyzdívkou, jedna z kladek, které umožňují pohyb pece, byla vyměněna. Pracovalo se i na drtiči v lomu, pasových dopravnících suroviny i na třídicí lince mletí, kde byla nainstalována nová váha vratné krupice. Přestože balicí a paletizační linka expedice je poměrně nová, i zde musel být odveden díl práce. A zda se podařilo spolu s dodavatelem pytlů najít optimálnější druh ventilu, aby balička splňovala to, co od ní očekáváme, to ukáže čas. Instalace dvou nových přístrojů emisního monitoringu má zajistit ještě vyšší spolehlivost nepřetržitého měření.

Letošní opravy byly rekordně dlouhé. Přejme si, aby poctivě provedená údržba zajistila celoroční  provoz bez vážnějších výkyvů.

 

Na zimních opravách se podílely desítky firem a stovky pracovníků. Na zařízeních odvedli stovky mnohdy velmi náročných úkonů a manipulací.  Jim všem patří veliký dík za to, že svoji práci prováděli bezpečně a zasloužili se tak o bezúrazový průběh zimních oprav. Je potěšitelné, že právě v době zimních oprav zaznamenala cementárna úctyhodných 700 dní bez pracovního úrazu.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

Vstupní (vtokové) čelo cementového mlýnu před výměnou

Výměna pecní kladky

Cementový mlýn na pojízdné konstrukci