Začněte informovat pravdivě a úplně, vzkazuje cementárna Litoměřickému deníku!

26.04.2012
 

Čtvrteční Litoměřický deník zveřejnil další ze série článků, který manipuluje s fakty. Mimo jiné tím, že vybírá, jen některá, která navíc vytrhuje ze souvislostí.

Výsledkem je to, že vzbuzují u občanů zcela neopodstatněné obavy. Přestože se redaktoři Deníku osobně zúčastnili prezentace rozptylové studie v cementárně, dokázali ve své zprávě zcela opominout nejdůležitější závěr, který studie přinesla: V případě specifických znečišťujícíchc látek se komín cementárny na imisním zatížení okolí podílí nejvýše 0,1% povoleného bezpečného limitu! "Hodnota 0,1% limitu znamená, že obávané těžké kovy, dioxiny, di-furany, polychlorované bifenyly, halogenovodíky a podobné látky se ve spadu z hlavního komína prakticky nevyskytují," řekl Jan Karel z firmy ATEM, která imisní studii zhotovila. Jakékoliv obavy ze zdravotních dopadů na obyvatele v okolí, které by mohly způsobit tyto látky z nejvyššího čížkovického komína, jsou naprosto liché.

K článku jsou přiloženy mapy. Velmi důležité je, aby si každý pozorně přečetl jaký je platný limit a jaké jsou hodnoty v nejzasaženějších místech, tedy ty nejtmavší.

Vezměte si například zmiňovaný Arsen. Celkový příspěvek cementárny je tisíckrát menší než zdravotně bezpečný imisní limit 6 nanogramů na metr krychlový vzduchu.

 

V článku se m.j rovněž uvádí, že " ...cementárna navíc u prachu překračuje limity ...."

Pravda je taková: "Při souběhu všech negativních okolností jako jsou špatné rozptylové podmínky, dlouhodobé sucho, provoz úplně všech zařízení najednou by výjimečně mohlo dojít ke krátkodobému překročení povoleného imisního limitu o zhruba 4 %", uvedl Jan Karel při prezentaci studie. K teoretickému překročení hodinového limitu by navíc došlo pouze v areálu cementárny či v jejím bezprostředním okolí, v žádném případě by se to nedotklo okolních obcí.

Zdrojem tohoto prachu je totiž pouze manipulace a skladování sypkého materiálu - vápence v areálu cementárny.

"K těmto situacím prakticky nedochází a pravděpodobnost, že by došlo k takto popsané situaci, je v reálném životě velmi nízká. Už z toho důvodu, že pokud jsou vyhlášeny stupně regulace, vnitřní regulační řád omezuje provoz některých zařízení a nepovoluje některé manipulační činnosti se surovinou", uvádí na pravou míru Jan Votava, odborný ředitel holdingu Lafarge Central Europe.

 

Celá Rozptylová studie včetně tiskové zprávy je veřejnosti dostupná na webových stránkách společnosti .

 

Občané se mohou v případě zájmu stále zaregistrovat na Den otevřených dveří, kde jim zástupci cementárny podají podrobnější informace mimo jiné i o výsledcích rozptylové studie.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com