Výrobní hala TRCZ u Lovosic

17.01.2016
 
trcz 1

Stavba výrobní haly japonského koncernu Tokai Rika Co., Ltd. s názvem TRCZ byla završena v únoru roku 2004. Stala se součástí lovosické průmyslové zóny u dálnice D8. 

Stavebně technické řešení

Železobetonová novostavba se skládá z výrobní haly dílů, administrativní sekce, montážní haly se sklady a ze servisní budovy. Relativně jednoduché základové poměry umožnily využití následujících základových konstrukcí: základy pro sloupy tvoří dvoustupňové patky, první stupeň je z monolitického betonu B 20 vyztuženého sítí nebo betonářskou výztuží. Druhý stupeň tvoří železobetonový prefa kalich. Spodní úroveň kalichu je -1,4 m a vrchní -0,5 m. Druhý stupeň je kotven pomocí ocelových stojek. Sloupy u nákladových můstků mají nižší úrovně základových patek. Základové prahy jsou železobetonové prefabrikáty s vloženou tepelnou izolací 50 mm (sendvičové). Po obvodu jsou pro opláštění začleněny deskové základové trámy ukládané na záhlaví základových patek tak, aby líc sloupů a základových trámů byl v jedné rovině. Základové prahy jsou podsypány a obsypány hutněným štěrkopískem ID > 0,7.

trcz 4

Základy nákladových můstků jsou železobetonové, dno je monolitické, stěny prefabrikované. Dno můstku tvoří monolitická železobetonová deska z betonu B 20 tloušťky 250 mm, injektáž cca 50 mm, podkladní beton B 10 tloušťky 100 mm a hutněný podsyp ID > 0,7 tloušťky 200 mm.

Pod veškeré základové patky byl proveden podkladní beton B 10 tloušťky 100 mm a pod ním štěrkopískový hutněný podsyp s ID > 0,7 tloušťky 200 mm.

Výroba

V hale TRCZ se sériově vyrábějí bezpečnostní pásy, multifunkční spínače, sdružené přepínače, řídicí jednotky a dalších elektronické komponenty pro osobní automobily. Dodávky směřují do automobilek Suzuki, Toyota, Volvo, Saab a Ford.

Společnost Tokai Rika, která operuje v jedenácti zemích světa, má více než padesátiletou historii. Lovosická průmyslová zóna byla vybrána díky vynikající logistické poloze, která umožňuje distribuci produktů odběratelům nejen v západní Evropě, ale i v Evropě východní.

trcz 2

Údaje o stavbě:

Název stavby: Výrobní hala TRCZ

Investor: Tokai Rika Co., Ltd.

Zhotovitel: Holcim PBCE

Výška servisní budovy: 9,2 m

Použité materiály:

Beton třídy                    B 10 - podkladní beton (plomba)

                                       B 20 - monolitické stupně patek

Druh betonové směsi: zavlhlá až měkká

Výztuž:                           10 216 (E)

                                       10 425 (V)

                                       svařované sítě

Krytí                               35 mm

Na stavbu byly použity cementy vyrobené v Lafarge Cement, a.s.