Výtvarná soutěž pro okolní ZŠ zná své vítěze

05.10.2011
 

 

V souvislosti s červnovým Lafarge Měsícem bezpečnosti zaměřeným na bezpečnost na silnicích cementárna vyhlásila výtvarnou soutěž, která byla určena žákům prvního stupně základních škol v okolí. Téma znělo „Bezpečnost na silnicích" a účastníci soutěže měli výtvarně znázornit situace v silniční dopravě, které se oni sami nejvíce bojí anebo nebezpečné chování, které k takové situaci vede. První kategorii tvořili žáci 1.-3. tříd, 2. kategorii žáci 4.-5. tříd. Školy práce svých žáků odevzdaly k poslednímu červnu a před koncem srpna dostaly písemné vyjádření o výsledcích soutěže. Nakonec se soutěže zúčastnily 4 ZŠ a z celkového množství 98 výkresů měla porota za úkol vybrat pět nejlepších v každé kategorii.

 

20. září odpoledne potom proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v kavárně Café Zámeček v Lovosicích. Vyhlášení se s malými autory zúčastnili i jejich rodiče, popř. učitelé ze školy. Všechny odměněné práce zde byly představeny, ceny předány a tak jako na každé správné vernisáži účastníky čekalo malé, ale lahodné občerstvení.

 

Oceněná díla jsou nyní k vidění v prostorách recepce administrativní budovy cementárny.

 

I. Kategorie (1. - 3. třída)
Umístění Jméno a příjmení
1. místo Marcel Šarišský
2. místo Zlatuše Harvanová
3. místo Erik Kanči
4. místo Tomáš Červeňák
5. místo Lucie Klančíková

 

II. Kategorie (4. - 5. třída)

Umístění Jméno a příjmení
1. místo Jakub Bázler
2. místo Nikola Petráková
3. místo Ivana Zalabáková
4. místo Adriana Berkyová
5. místo Marek Helis

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

Ocenění autoři

1. místo v kategorii I
Marcel Šarišský

1. místo v kategorii I
Marcel Šarišský

1. místo v kategorii II
Jakub Bázler

1. místo v kategorii II
Jakub Bázler