Stavební a demoliční odpad

Stavební a Demoliční Odpad (SDO) aneb Concrete & Demolition Waste (CDW) je jednou z alternativ, která bude čím dál tím více zasahovat do úvah při výrobě slínku nebo cementu. Proč tomu tak je? 

Hlavním důvodem je samozřejmě snížení uhlíkové stopy při výrobě slínku nebo cementu. V neposlední řadě CDW, nebo jeho část, může sloužit jako vhodná substituce za strusku nebo popílek, jejichž zásoby se ztenčují a v budoucnu mohou chybět úplně. Pokud struska nebo popílek nebudou a nenajdeme adekvátní náhradu, bude nemožné vyrábět takové cementy, které budou konkurenceschopné. Nebo budeme nuceni prodávat pouze takové cementy, které nebudou „zelené“. Pak bychom se výrazně vychýlili od naší Strategie 2025 a to nechceme.

V České republice je několik milionů tun stavební suti různé kvality, různé ceny, různého původu, ale i různých možností použití. Abychom mohli tento materiál dát do pece, potřebujeme se především umět orientovat na trhu s tímto „materiálem“, musíme mnoho vzorků otestovat. To nyní děláme. Po první fázi testování se snad ve druhé polovině roku dočkáme i testu industriálního.

Ještě více ostražitosti musíme mít, když vybíráme, co lze a co nelze použít jako složku CDW do cementu. Kritéria jsou velmi striktní, norma vejde v platnost v České republice někdy v roce 2023. Předpokládáme, že nejbližším možným termínem uvedení pytlového cementu se složkou CDW je polovina roku 2023. I zde je nutné najít spolehlivý a udržitelný surovinový zdroj, který musí projít standardní procedurou nutnou pro vývoj a uvedení cementu na český trh.

Naším cílem je 110 000 t CDW zpracovaných buď v peci, nebo v mlýně, a to v poměru téměř shodném. Nicméně,  pokud uvidíme vyšší potenciál pro využití CDW, nebudeme se bát zpracování tohoto zajímavého materiálu daleko více.

Více o dalších cílech čtěte zde: