Rekonstrukce a dostavba kláštera trapistů v Novém Dvoře u Toužimi

18.01.2016
 
012345
Klášterní komplex mnišského řádu trapistů v Novém dvoře u Toužimi

Rekonstrukce klášterního komplexu mnišského řádu trapistů v Novém dvoře u Toužimi byla završena slavnostním vysvěcením 2. září 2004. Architektonický koncept celé stavby plně respektující potřeby asketického života mnišského kolektivu vznikl na základě minimalistické vize anglického architekta Johna Pawsona.

 

Základem klášterní budovy se stal původní hospodářský dvůr, jehož dispozice dělěná na čtyři křídla odpovídá tradičnímu schématu kláštera. Při obnově byl klášterní dvůr nejen rekonstruován a restaurován, ale i dostavěn. V této části vznikl nový kostel, který slouží nejen mnichům trapistického řádu, ale i veřejnosti, a tak se stal  součástí duchovního života obyvatel celého regionu.

 

 

p5110030
Interiér kostela
p5110018
Spojovací chodba kláštera trapistů v Novém dvoře

Vnitřní prostory kláštera, stejně jako interiér kostela, jsou modelovány za pomoci rozptýleného světla dopadajícího prosklenými stěnami chodeb, bodovými lampami skrytými v omítce či světelnými tunely, jež vytvářejí atmosféru vybízející k rozjímání. Večer se ve štěrbinách bílých stěn kostela rozsvěcuje elektrické světlo, které nepřímo prosvětluje místa modliteb a propůjčuje jim harmonické proporce. Architekt John Pawson moderními prostředky dosáhl podobného efektu, jaký je znám z některých románských prostor proslavené cisterciácké architektury ve Francii.

Údaje o stavbě:

p1010781
Klášterní refektář

Investor: Abbaye Notre-Dame de Sept-Fons (F)

Autor projektu: arch. John Pawson (GB)

Spoluautor projektu: Ing. arch. Jan Soukup

Projektant: Atelier Soukup, s. r. o.

Generální dodavatel: Starkon Jihlava CZ, a.s.

Začátek stavby: 1999

Ukončení stavby: 2004

 

Na renovaci  byly použity cementy z Lafarge Cement, a.s.