Přehled balených cementů v nových obalech

29.03.2011
 

V průběhu měsíce dubna budou uvedeny na trh naše cementy v nových obalech. Nový design pytlů vychází ze zásad jednotné prezentace balených výrobků skupiny Lafarge a ze snahy zajistit pokud možno jednotný výraz všech používaných obalů. Každý výrobek má nově přiřazeno i obchodní jméno, které je umístěno v dominantní pozici na přední straně , dále pak na obou bocích i na straně zadní. V těchto polohách bylo dříve pouze celé označení druhu cementu dle ČSN EN 197-1, toto označení je u nyní uvedeno v barevném rámečku na spodní časti přední strany obalu.

 

 

Druh cementu dle ČSN EN 197-1

Obchodní jméno

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

STANDARD

CEM II/A-S 42,5 R

SPECIAL

CEM I 52,5 R

SUPER

 

Pro snadnější orientaci zákazníků jsou zachovány původní barvy.