Partnerství WWF International a Lafarge dozrálo

09.01.2014
 
 
 
 

WWF International (Světový fond na ochranu přírody) a společnost Lafarge se dohodly na ukončení spolupráce. Za třináct let partnerství spolu řešily otázky klimatických změn, zachování biodiverzity, udržitelné výstavby nebo šetření vodou. S efektivní podporou WWF se Lafarge podařilo sestavit srozumitelný a rozsáhlý program udržitelného rozvoje přispívající k lepší výstavbě. Podpisem dohody o partnerství s WWF v roce 2000 se Skupina Lafarge stala průkopníkem ve svém oboru. Partnerství potom bylo prodlouženo v roce 2004, následně i v roce 2009. V roce 2013 opět vypršela vzájemná smlouva a obě strany dospěly k dohodě neobnovit partnerství ve stávající podobě. Nadále se však oba subjekty shodují v principech vedoucích k obnovitelné budoucnosti. Pro postup k cíli má každá z organizací odlišné role, které jsou na základě jednotlivých silných stránek a oblastí strategického zaměření lépe proveditelné individuálně.

 

Obě organizace budou pokračovat v boji proti změně klimatu ve svých příslušných silných oblastech.

 

WWF klade důraz na tvorbu ambiciózního národního a mezinárodního politického rámce v souladu s vědeckými poznatky o klimatu včetně národních cílů snížení emisí prostřednictvím využívání energie z obnovitelných zdrojů a poměrné úspory energie.

 

Lafarge bude pokračovat ve snižování dopadu své činnosti na životní prostředí pomocí nové politiky pro životní prostředí a naplňováním Ambicí udržitelného rozvoje 2020. To vše v souladu s novou strategií, která má za cíl přispět k budování lepších osídlených oblastí.

 

Lafarge a WWF International ale nadále zvažují, jak by se jejich vztah mohl do budoucna potencionálně vyvinout.

 

Mezi nejdůležitější úspěchy patří dosažení cíle snížit emise CO2            o 20 % na tunu cementu mezi roky 1990 a 2010.

 

Dosáhnout snížení emisí CO2 bylo centrem zájmu partnerství od samého počátku spolu se zachováním biologické rozmanitostí. Následně byl stanoven nový ambiciózní cíl - do roku 2020 snížit emise CO2 o 33 % (ve srovnání s úrovní roku 1990). Do konce roku 2012 Lafarge snížil emise CO2 (ve srovnání s úrovní roku 1990 ) o 24,7 %.

 

I naše cementárna se zaměřila na snížení energetické náročnosti výroby slínku, vývoj nových směsných produktů s použitím většího množství přísad do cementu (vápenec, struska, popílek) a využívání paliv s obsahem biomasy.

 

Mnoho dalších a konkrétních závazků Lafarge vzešlo z dlouholeté spolupráce s WWF International a jsou zpracovány v dokumentu Ambice udržitelnosti 2020. Najdete je nawww.lafarge.cz v sekci Trvale udržitelný rozvoj.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

E-mail: milena.hucanova@lafarge.com