Nejlepším výrobcem stavebnin potřetí

11.10.2013
 

Společnost Lafarge Cement, a.s. zvítězila v soutěži o nejlepšího výrobce stavebních hmot za rok 2012.  Ocenění převzali zástupci firmy na slavnostním setkání v Senátu PČR dne 10. 10. 2013  v rámci Dnů stavitelství a architektury. V šestileté historii soutěže, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a ÚRS Praha, byla cementárna v Čížkovicích oceněna již potřetí. Mezi sedmi nominovanými vybírala porota tři vítěze bez uvedení pořadí. A tak se spolu s Lafarge Cement, a.s. vítězi kategorie do 200 zaměstnanců staly ještě firmy DITON, s.r.o. a Kámen a písek, s.r.o. Společnost Lafarge byla oceněna zejména za inovace, úzkou spolupráci se zákazníky, investice do technologií šetrných k životnímu prostředí i v době krize a naplňování principu bezpečnosti o ochrany zdraví při práci.