Nadace LafargeHolcim

 

LafargeHolcim Nadace pro udržitelnou výstavbu (dříve známá jako Holcim nadace pro udržitelnou výstavbu) byla vytvořena v roce 2003 s cílem zvýšit povědomí o významné roli architektury, inženýrství, urbanismu a výstavby při dosahování udržitelnější budoucnosti. V roce 2015 proběhlo sloučení firem Lafarge a Holcim, název nadace byl změněn na LafargeHolcim Nadace pro trvale udržitelné stavebnictví. Dnes je Nadace vnímána jako jeden z klíčových hráčů při definování a rozvíjení udržitelné výstavby na světě.

 

Mise

  • Nadace LafargeHolcim vybírá a podporuje takové přístupy a řešení, která zahrnují nejen architektonickou dokonalost, ale zvyšují i kvalitu života.
  • Podporuje projekty globální, národní, regionální v zemích jak rozvojových, tak rozvinutých. Iniciuje mezinárodní a mezioborovou spolupráci, která má za cíl vytvořit komplexní řešení pro náročné úkoly trvale udržitelné výstavby.
  • Kromě toho zapojuje příští generace do vývoje řešení těchto náročných výzev a jejich implementace v dlouhodobém horizontu.    

Iniciativy

Soutěž LafargeHolcim Awards

6. soutěžní cyklus začal 4. června 2019

Tato oceňuje inovativní projekty a koncepty budoucnosti. Je to nejvýznamnější mezinárodní soutěží pro udržitelný design. Ocenění povzbuzuje architekty, projektanty, inženýry a investory, aby ve své práci překonali konvenční pojetí udržitelného stavebnictví a sladili ekonomické, ekologické i sociální zájmy. Každý soutěžní cyklus trvá tři roky od oznámení až po dokončení a mezi oceněné Nadace rozděluje celkem 2 miliony dolarů. 6. ročník LafargeHolcim Awards byl naplánovaný na roky 2019-2021. Soutěžní projekty bylo možné přihlašovat od 4. června 2019 do 25. února 2020. Výsledky LafargeHolcim Awards, kategorie Next Generation, region Evropa, byly oznámeny 14. června 2021. Informace o vítězných projektech naleznete zde. Výsledky hlavní kategorie Awards budou vyhlášeny 13. listopadu 2021.

 

Vše o LafargeHolcim Awards, odložení vyhodnocení a předání cen a další novinky v anglickém jazyce

 

 

Sympozia LafargeHolcim Fóra

Šesté LafargeHolcim Fórum se konalo v dubnu 2019 v Káhiře na Americké univerzitě (AUC)

Společně se svými partnerskými univerzitami podporuje Nadace akademickou diskusi o udržitelné výstavbě prostřednictvím LafargeHolcim Fóra. Každé tři roky se setká přibližně 300 odborníků z celého světa, aby diskutovali o výzvách současných urbanizačních procesů a stavitelství. Konference jsou doplněny vydáváním odborných publikací a nabízejí architektům, inženýrům, stavitelům a odborníkům ze všech generací a geografických lokalit mezioborovou akademickou platformu pro výměnu názorů a informací.

Přečtěte si více o LafargeHolcim Fóru