Zdění

 
 
2-zdeni-mg-5768.jpg
 
 

Malty z Multibatu PLUS jsou vhodné pro zdění všech typů kusových staviv, cihel, keramických bloků, kamene, betonových i pórobetonových tvárnic. Dá se použít i jako spárovací malta pro režné zdivo (režné zdivo je typ kamenného nebo cihlového zdiva, které není omítnuto, pouze vyspárováno).

Přípravu malty naleznete v sekci míchání. Takto připravenou maltu používáme obvyklým způsobem pro vyplnění ložných a případně i styčných spár mezi kusy staviva. Při zdění musíme zachovávat stejnoměrné tloušťky spár - doporučujeme dodržovat  tuto šířku v rozmezí 10-15 mm. Malty z Multibatu PLUS nejsou vhodné pro lepení pórobetonu.

 

 

Případná vytlačená  přebytečná malta se musí ihned setřít zednickou lžící. Před zděním je vhodné zdící prvky navlhlčit. Případné větší odchylky mezi jednotlivými kusy staviva mohou po vyrovnání maltou později vést k nežádoucím trhlinám v omítkách. V době zdění a během doby tuhnutí malty nesmí okolní teplota vzduchu klesnout pod +5 °C. Pokud víme, že teplota bude nižší, je potřeba použít vhodné přísady proti účinku mrazu.

 

Při zdění s Multibatem PLUS je vždy nutné přihlédnout k doporučením, která uvádí výrobce staviv. V případě nejistoty je potřeba vhodnost materiálu konzultovat s výrobcem staviva.

 

Z jednoho 25kg pytle Multibatu PLUS můžeme namíchat až 90 litrů čerstvé zdící malty.

 

Cenové srovnání nákladů

 

 

Druh malty

 

Náklady na materiál potřebný k omítnutí   

1 m2 při tloušťce 20 mm

 

 

Malta připravená z Multibatu PLUS a písku

 

 

22 až 28 Kč

 

Malta připravená z ostatních „multipojiv" a písku

 

 

25 až 31 Kč

 

Malta připravená z vápenného hydrátu, cementu a písku

 

 

34 až 40 Kč

 

Malta připravená z balené suché omítkové směsi

 

 

60 až 120 Kč