Zdění

 
2-zdeni-mg-5768.jpg

Malty z Multibatu PLUS jsou vhodné pro zdění všech typů kusových staviv, cihel, keramických bloků, kamene, betonových i pórobetonových tvárnic. Dá se použít i jako spárovací malta pro režné zdivo (režné zdivo je typ kamenného nebo cihlového zdiva, které není omítnuto, pouze vyspárováno).

Přípravu malty naleznete v sekci míchání. Takto připravenou maltu používáme obvyklým způsobem pro vyplnění ložných a případně i styčných spár mezi kusy staviva. Při zdění musíme zachovávat stejnoměrné tloušťky spár - doporučujeme dodržovat  tuto šířku v rozmezí 10-15 mm. Malty z Multibatu PLUS nejsou vhodné pro lepení pórobetonu.

Případná vytlačená  přebytečná malta se musí ihned setřít zednickou lžící. Před zděním je vhodné zdící prvky navlhlčit. Případné větší odchylky mezi jednotlivými kusy staviva mohou po vyrovnání maltou později vést k nežádoucím trhlinám v omítkách. V době zdění a během doby tuhnutí malty nesmí okolní teplota vzduchu klesnout pod +5 °C. Pokud víme, že teplota bude nižší, je potřeba použít vhodné přísady proti účinku mrazu.

Při zdění s Multibatem PLUS je vždy nutné přihlédnout k doporučením, která uvádí výrobce staviv. V případě nejistoty je potřeba vhodnost materiálu konzultovat s výrobcem staviva.

Z jednoho 25kg pytle Multibatu PLUS můžeme namíchat až 90 litrů čerstvé zdící malty.

 

Cenové srovnání nákladů

Druh malty Náklady na materiál potřebný k omítnutí 1 m2 při tloušťce 20 mm
Malta připravená z Multibatu PLUS a písku 22 až 28 Kč
Malta připravená z ostatních multipojiv a písku 25 až 31 Kč
Malta připravená z vápenného hydrátu, cementu a písku 34 až 40 Kč
Malta připravená z balené suché omítkové směsi 60 až 120 Kč