Příprava podkladu

 
 
3-spric-mg-5795.jpg
 
 

Příprava podkladu, nebo-li postřik rozředěnou maltou s pojivem Multibat PLUS a pískem v poměru 1:2 provádíme na všechny druhy běžných staviv před omítáním.

Před prováděním postřiku je potřeba se ujistit, zda je podklad vyzrálý, pevný, soudržný, zbavený nečistot, volných kousků prachu a mastnoty. Spáry a nerovnosti ve zdivu musí být zcela vyplněny maltou. Podklad nesmí být zmrzlý ani silně provlhčený, vlhkost zdiva by měla být maximálně 6 %. Před provedením podkladního postřiku (špricu) i omítek je v případě pochybností nutné stanovit vlhkosti zdiva. Tímto předejdeme zbytečným komplikacím, které by se mohly v budoucnosti objevit.

 

Samotný hrubý celoplošný nástřik se provádí na mírně navlhčený podklad. Konzistence malty pro přípravu podkladu (špricování) se upravuje vodou dle potřeby.

 

Provádět omítky se doporučuje nejdříve dva dny po provedení celoplošného postřiku. Teplota vzduchu a omítaného podkladu nesmí během práce klesnout pod 5 °C.

 

 

Cenové srovnání nákladů

 

 

Druh malty

 

Náklady na materiál potřebný k omítnutí   

1 m2 při tloušťce 20 mm

 

 

Malta připravená z Multibatu PLUS a písku

 

 

22 až 28 Kč

 

Malta připravená z ostatních „multipojiv" a písku

 

 

25 až 31 Kč

 

Malta připravená z vápenného hydrátu, cementu a písku

 

 

34 až 40 Kč

 

Malta připravená z balené suché omítkové směsi

 

 

60 až 120 Kč