Omítání

 
4-omitani-mg-5818.jpg

Připravenou maltu pro omítání (viz sekce míchání) nanášíme na povrch, který je vyzrálý, pevný, soudržný, zbavený nečistot, volných kousků prachu a mastnoty. Před omítáním se doporučuje provést celoplošný nástřik (viz sekce příprava podkladu). Místa, kde se spojují materiálově rozdílné hmoty, např. cihla - kámen, cihla - beton, a místa vysekaných instalačních drážek, rohy otvorů apod. je potřeba vyztužit síťovinou - v ideálním případě perlinkou s oky 8 × 8 mm, kterou vkládáme nejlépe do 2/3 celkové tloušťky omítky.

V jednom pracovním cyklu je možné provést omítku o maximální tloušťce 20 mm. Pokud je potřeba nanést větší tloušťku omítky, provedeme to ve více pracovních operacích. Tzn. že maltu nanášíme v krátkém časovém intervalu na sebe tzv. čerstvé do čerstvé. Při nanášení větší vrstvy omítky obecně platí, že použití perlinky s oky 8 × 8 mm  pomáhá  snížit riziko tvorby smršťovacích trhlin.

Čerstvě provedenou omítku je potřeba chránit před nepříznivými vlivy prostředí - přímým deštěm, větrem nebo přímému slunečnímu záření. Plochy vnějších omítek doporučujeme zastínit a mírně vlhčit vodou minimálně tři dny po nanesení. Tato voda pomáhá k plnohodnotnému dozrání omítek.

Teplota vzduchu a omítaného podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Doba zrání je dle zkušeností  zhruba stanovena na 7 dnů/10 mm omítky.

Před provedením konečné povrchové úpravy omítky si musíme být jisti, že je dostatečně vyzrálá. Tímto předejdeme tvorbě nežádoucích trhlin na finální úpravě. Dále je potřeba dodržovat pokyny výrobce finální úpravy.

Z jednoho 25kg pytle Multibatu PLUS  můžeme omítnout plochu 6 m2 při tloušťce omítky 15-20 mm.

 

 

Cenové srovnání nákladů

Druh malty Náklady na materiál potřebný k omítnutí 1 m2 při tloušťce 20 mm
Malta připravená z Multibatu PLUS a písku 22 až 28 Kč
Malta připravená z ostatních multipojiv a písku 25 až 31 Kč
Malta připravená z vápenného hydrátu, cementu a písku 34 až 40 Kč
Malta připravená z balené suché omítkové směsi 60 až 120 Kč