Aplikace

 
Míchání

V této sekci naleznete vše, co se týká přípravy malt z Multibatu PLUS, např. pracovní návod k přípravě malty pro zdění i omítání. Součástí této sekce je i přehledná tabulka směsných poměrů mezi jednotlivými složkami nebo zde můžete nalézt i přibližné spotřeby použitých materiálů.

 
Zdění

V této části naleznete vše, co potřebujete vědět o aplikaci malt pro zdění z Multibatu PLUS. Součástí této kapitoly je souhrn nejčastějších materiálů, pro které jsou malty z Multibatu PLUS určeny, např. klasické cihly, kameny, betonové tvárnice, režné zdivo apod.

 
Příprava podkladu

Podkladní postřik (špric) je název pracovní operace, která je důležitou součástí celého díla. Úkolem přípravy podkladu (špricování) cementovým postřikem z Multibatu PLUS je zdrsnit povrch a zlepšit tak přilnavost následné omítky. V této kapitole si můžete přečíst např. jak se příprava podkladu provádí, jaké jsou požadavky na špricovaný povrch nebo jaké jsou požadavky na maximální vlhkost zdiva.

 
Omítání

Omítání je operace, při které vytváříme povrch stěn a stropů. Na této pracovní operaci nejvíce závisí výsledek celého díla. Je potřeba věnovat pozornost správné aplikaci malt z Multibatu PLUS, tloušťce vrstvy, vyztužení síťkou, době zrání apod. Odpovědi na všechny tyto otázky nalezne zde, v této sekci.

 
Realizace

V této kapitole naleznete příklady realizací z Multibatu PLUS. Realizace budou aktualizovány v čase. Budete si tak moc prohlédnout jednotlivé sekce stavebních prací např. stavbu obvodových zdí, špricování a omítání exteriérů a interiérů apod.