Lafarge Měsíc bezpečnosti práce

19.06.2009
 

 

Čížkovice, 18.6.2009 - Celý červen je ve společnosti Lafarge Cement, a. s. věnován tématice bezpečnosti práce. Všichni zaměstnanci během tohoto měsíce absolvují tři demonstrační akce související s bezpečností práce, požární ochranou a záchranou života. Firma do této oblasti každoročně věnuje nemalé finační prostředky, neboť lidský život a zdraví jsou na žebříčku hodnot samozřejmě nejvýše i v Lafarge. Také v letošním  roce  cementárna investovala do nákupu dalšího vybavení a zakoupila automatický defibrilátor a některé prostředky lezecké techniky pro záchranu člověka při pádu z výšky.

 

 

Při praktickém nácviku první pomoci je používání defibrilátoru věnován velký prostor. „S tímto automatickým externím defibrilátorem může po krátkém zaškolení defibrilaci provádět prakticky kdokoliv. Přístroj je bezpečný jak pro pacienta, tak pro obsluhu, a především s jeho pomocí můžeme zvýšit šance na přežití člověka s náhlým srdečním selháním z 5 na 80%", vysvětluje nákup přístroje Pavel Bartejs, manažer bezpečnosti práce. Při této příležitosti si také všichni zaměstnanci osvěžují principy poskytnutí první pomoci při zástavě dýchání a krevního oběhu, při spáleninách, zlomeninách, šoku, poranění hlavy, hrudníku, břicha, páteře, a to pro použití nejen v práci, ale i v soukromí. Dostávají Kartu první pomoci, která názorně shrnuje základní postupy záchrany člověka. Vynikajícími lektory jsou zde pracovníci Českého červeného kříže z Litoměřic.

 

V dalším bloku předvádějí profesionální záchranáři zaměstnancům jak zachraňovat zraněného z výšky - spustí dobrovolníka na speciálních nosítkách z lešení dolů. Ukáží také záchranu člověka visícího po pádu z výšky v postroji. Demonstrují to jak pomocí svého vybavení, tak s použitím záchranného spouštěcího zařízení a nosítek, které cementárna za tímto účelem pořídila. Zaměstnanci si také toto vybavení měli šanci "osahat" a vyzkoušet. To vše pod metodickým vedením profesionálů z Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) z Prahy.

 

K posledním trénovaným dovednostem patří hašení vodou z vnitřního i vnějšího hydrantu a dále hašení menšího požáru pomocí práškového hasicího přístroje. Součástí je i stručná teorie co dělat, ale i nedělat při požáru a který typ hasicího přístroje použít podle typu látky, která zrovna hoří. Probíhá zde i malá soutěž o hasicích přístroj ve stříkání vody na hasičský terč na čas. Tento blok zajišťuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

 

Lidský život a zdraví jsou nejvyššími hodnotami společnosti Lafarge a proto bezpečnost práce je prioritou číslo jedna. "Smrtelné úrazy v některých výrobních jednotkách po světě bohužel smutně potvrzují, že naše snaha o nekompromisní dodržování bezpečnostních pravidel, snížení rizika úrazu na přijatelnou míru, a hlavně předcházení nebezpečnému chování je cesta opodstatněná  a správná", doplňuje informaci Pavel Bartejs.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

 

Defibrilátor je k dispozici na velíně

Zachraňování v nosítkách