Kde pomáhá Lafarge

28.02.2012
 

Přes dvě desítky projektů podpořila Lafarge Cement, a.s. v roce 2011 a více než 2,5 mil. Kč tak rozdělila mezi žadatele o finanční pomoc.

 

Firemní filantropie, neboli humanisticky motivovaná dobročinnost anebo také dávání peněz, zboží, času a úsilí na podporu obecně prospěšného účelu. Tak firemní dárcovství definují slovníky a koncepce firemního dárcovství jsou dnes již naštěstí jedním z pilířů společensky odpovědných firem. Je tomu tak mnoho let i v případě čížkovické cementárny Lafarge, jejíž strategie v této oblasti je postavena na několika základních principech: každá žádost prochází v cementárně pečlivým zvážením, peníze od firmy směřují na smysluplné projekty, které pomohou potřebným anebo plní obecně prospěšný účel a to vše nejlépe s místní působností.

 

Pomoc cementárny je cílena především do tří hlavních oblastí:

První oblast tvoří projekty v sociální oblasti - dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením Poradna pro náhradní rodinnou  péči v Litoměřicích či s Diagnostickým ústavem v Čížkovicích, ale i drobnější podpora Svazu tělesně postižených, Společnosti lidí malého vzrůstu Paleček, Sportovního klubu Parta Litoměřicko, dokázaly zvýšit kvalitu života lidí, kteří neměli tolik štěstí na zdraví a rodinu jako běžná populace. Formou darovaného materiálu anebo financí na nákup materiálu se podařilo zútulnit i hospic pro seniory a zdravotně postižené zřizovatele Společenství Androméda či vybudovat bezbariérový přístup  v areálu Camphill České Kopisty. I projekt rodinného centra Mozaika v Lovosicích byl vyhodnocen jako smysluplný a podporu si získal ve dvou posledních letech.

  

Druhou, ale neméně důležitou podporovanou oblast tvoří projekty ekologické. Již tři roky s obcí Chotěšov probíhá úspěšná spolupráce na projektu vybudování biokoridoru a biocentra na hranici lomu Úpohlavy právě s Chotěšovem. Nad rámec svého běžného závazku průběžně rekultivovat vytěžené části lomu podporou tohoto projektu cementárna napomáhá i ke zlepšení životního prostředí v bezprostředním okolí lomu. Příspěvek na činnost obecně prospěšné společnosti Milešovka při revitalizaci nejvyššího vrcholu Českého středohoří patří dnes už k projektům dlouhodobé spolupráce.  V loňském roce se tak za peníze od Lafarge Cement, a.s. na vrcholu Milešovky začalo s rekonstrukcí bývalých nocleháren na zastřešenou útulnu. Každoročně je rovněž podporován výzkum v Krušných horách, který provádí Mendelova univerzita v Brně a široká veřejnost jistě uvítala dalšího průvodce Správy CHKO České středohoří, který byl vydán rovněž s pomocí Lafarge Cement, a.s.

 

Třetí oblastí je podpora rozvoje kulturních, společenských, sportovních či spolkových aktivit v okolních obcích. Prostřednictvím každoročního příspěvku sedm obcí a jednoho město získávají možnost podpořit akci/ aktivitu, na kterou by možná z obecního rozpočtu nevyšlo. Cementárna předpokládá, že zastupitelé obce jsou ti, kteří vědí nejlépe, co je pro občany jejich obce potřebné či přínosné a dokáží nejkompetentněji rozhodnout, jak získané prostředky v zájmu občanů obce využít.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com

Poradna pro náhradní rodinnou péči poskytuje služby osvojitelským a pěstounským rodinám

Vyjádření Margity Šantavé, vedoucí Centra pro náhradní rodinnou péči

„Vážím si každé firmy, která má nastavenou sociální politiku a pomáhá tam, kde je potřeba. Se společností Lafarge Cement spolupracujeme již šestým rokem a po celou tuto dobu podporuje prostřednictvím naší organizace náhradní rodinnou péči. Velice si ceníme jejich zájmu a podpory, protože bez toho by Poradna pro NRP ani nevznikla, ani by nemohla fungovat bez finančních výkyvů, jako tomu je často v případě jiných neziskových organizací. V Lafarge jsme se setkali s lidmi, kteří mají srdce otevřená této problematice, a tak díky nim můžeme poskytovat zázemí dnes už 60 rodinám s dětmi v pěstounské nebo adoptivní péči v celém Ústeckém kraji a částečně i v kraji Libereckém i Středočeském. Tyto rodiny nás potřebují a my zase potřebujeme dárce, na kterého se můžeme spolehnout, abychom mohli poskytovat kvalitní služby."

 

Budované biokoridory obcí Chotěšov:
ve středu se lomí biokoridor K a v pravém
horním části snímku remízek s biokoridorem L