Červen - měsíc bezpečnosti ve Skupině Lafarge

01.06.2011
 

Přestože Lafarge dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci i mimo ní po celý rok, měsíc červen  zaujímá zvláštní místo. Již tradičně jej totiž Skupina vyhlášuje celosvětovým měsícem bezpečnosti.

Tématem letošního června je doprava a bezpečný pohyb na komunikacích. K volbě právě tohoto tématu přispěla alarmující statistika, která říká, že každoročně na silnicích zemře 1,2 milionu lidí.

Tato problematika se úzce dotýká i Skupiny Lafarge, která denně přepravuje na 20 000 nákladů po celém světě. Z celkového počtu smrtelných nehod ve Skupině činil v roce 2010 podíl smrtelných nehod právě na silnicích anebo v souvislosti s dopravou nelichotivých 80%.  Poté, co experti a vyšetřovatelé provedli drobnou analýzou příčin lze říci, že úmrtí všech 34 lidí se dalo zabránit.

 

„Cílem měsíce bezpečnosti je zvýšit povědomí o rizicích na silnicích, pracovat na prevenci a do diskuse zapojit co největší množství lidí. Dá se říci, že každý z nás je účastníkem provozu, ať už jako chodec, cyklista anebo řidič. Aktivity k Měsíci bezpečnosti jsou zaměřeny tedy nejen na zaměstnance anebo dospělé, ale i na širokou veřejnost včetně těch nejmladších," uvádí Pavel Bartejs, manažer BOZP. K dodržování pravidel bezpečného provozu vyzývají plakáty a letáky, které cementárna rozdistribuovala kromě zaměstnanců a dodavatelů i např. do okolních škol a na obecní úřady. Pro děti prvního stupně ZŠ v okolí navíc cementárna vyhlásila výtvarnou soutěž na téma „Nakresli / namaluj dopravní situaci, která je podle tebe nejnebezpečnější".

Prvních pět vyhodnocených malých výtvarníků může získat např. MP4 přehrávač, společenskou hru, cyklistický dres apod. 

 

V sobotu 18. června vyvrcholí v areálu cementárny osvětové a výukové aktivity k tématu bezpečnosti na silnicích. Během dne otevřených dveří si návštěvníci na jednotlivých stanovištích budou moci vyzkoušet simulátor nárazu či simulátor převrácení auta. Divácky atraktivní bude zapojení integrovaného záchranného systému, ať už se jedná o ukázku vyproštění řidiče z havarovaného auta profesionálními hasiči, ukázku práce a vybavení Dopravní policie či sanitku záchranné služby s nejmodernějším vybavením. Během prohlídkové trasy bude k vidění výstava těžké techniky a pro zájemce  bude samozřejmě přístupný výměník, který umožňuje pohled na cementárnu a okolí z výšky 90 metrů.  Pro dospělé i děti jsou připravené hry a soutěže o atraktivní ceny. Mezi hlavní ceny pro dospělé patří jízda ve Ferrari, poukázka na Školu smyku na mosteckém Polygonu anebo např. polarizační brýle, děti si zasoutěží o chránič páteře, počítačové hry či Wii herní příslušenství atd. V tentýž den proběhne i tradiční cyklistický závod pořádaný Bike klubem.

 

Den s cementárnou 18. června začíná v 10.00 hod, předpokládané ukončení akce po vyhlášení vítězů všech soutěžních kategorií je v 16.00 hod.

„Obě velká parkoviště před cementárnou budou zabraná pořadateli cyklistických závodů a organizátory zábavní části dne. Prosíme tedy motoristy, aby dbali pokynů pořadatelské služby a parkovali na vyhrazených místech", apeluje Pavel Bartejs.  

 

  

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com