ENVICALC F

 

ENVICALC F je velmi jemně mletý vápencový slín určený pro použití v oblasti likvidace ekologických zátěží.

 • surovinou pro výrobu je vysoce reaktivní vápencový slín těžený v lomu Úpohlavy
 • vyrábí se procesem mletí, sušení a třídění na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu požadovaných kvalitativních parametrů

Použití:

 • stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů, například průmyslových kalů (ropných, uhelných, strojírenských, úpravárenských, z chemické výroby...). Stabilizát lze po splnění legislativních náležitostí dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uložit na skládku nebezpečných odpadů. Při vyšším podílu spalitelné složky je stabilizát vhodný i pro energetické využití.

Výhody:

 • rychlá a účinná absorpce škodlivin
 • snížení vyluhovatelnosti obsažených škodlivých látek
 • zlepšená pevnost odpadu
 • lepší manipulovatelnost odpadu
 • možnost získat ze stabilizovaných odpadů v budoucnu zpět těžké kovy
 • snížení nákladů na solidifikaci a stabilizaci

Vlastnosti:

 • vysoký měrný povrch
 • jemnost odpovídá „velmi jemně mletému" vápenci druhu č. 7 (dle ČSN 72 1220)
 • stabilita sledovaných kvalitativních parametrů, zejména granulometrického složení a vlhkosti
 • oproti vápenným nedohaškům šetrnější (neuvolňuje se teplo)

Technické parametry:

Chemické složení Průměrná hodnota (%)
Obsah CaO 40
Obsah MgO 1
Obsah SiO2 17
Obsah Al2O3 5
Obsah Fe2O3 2
Granulometrie  
Zůstatek na sítě 0,090 mm 20
Zůstatek na sítě 0,200 mm 3

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 

 

envicalc-f.jpg