ENVICALC F

 
 • Je vhodný zejména pro stabilizaci a sodifikaci nebezpečných odpadů

 

ENVICALC F

 • surovinou pro výrobu je vysoce reaktivní vápencový slín těžený v lomu Úpohlavy
 • vyrábí se procesem mletí, sušení a třídění na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu požadovaných kvalitativních parametrů

 

Použití:

 • stabilizace a solidifikace nebezpečných odpadů, například průmyslových kalů (ropných, uhelných, strojírenských, úpravárenských, z chemické výroby...). Stabilizát lze po splnění legislativních náležitostí dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. uložit na skládku nebezpečných odpadů. Při vyšším podílu spalitelné složky je stabilizát vhodný i pro energetické využití.

 

Výhody:

 • rychlá a účinná absorpce škodlivin
 • snížení vyluhovatelnosti obsažených škodlivých látek
 • zlepšená pevnost odpadu
 • lepší manipulovatelnost odpadu

 

Vlastnosti:

 • vysoký měrný povrch
 • jemnost odpovídá „velmi jemně mletému" vápenci druhu č. 7 (dle ČSN 72 1220).
 • stabilita sledovaných kvalitativních parametrů, zejména granulometrického složení avlhkosti

 

Technické parametry:

tp-envicalcf.jpg
 

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement,a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005