ENVICALC

 

ENVICALC je mletý sušený vápencový slín určený pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování.

  • surovinou pro výrobu je vysoce reaktivní vápencový slín těžený v lomu Úpohlavy
  • vyrábí se procesem mletí, sušení a třídění na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu požadovaných kvalitativních parametrů

Použití:

  • pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování

Vlastnosti:

  • zvolená granulometrie a vysoká reaktivita vápence zaručuje minimální obsah volného vápna v popelu a tímto maximální využití účinné složky pro odsiřovací proces
  • vápenec je již při teplotě 760 ºC zcela dekarbonizován, tj. veškerý oxid vápenatý je připraven pro sulfatační reakci

Technické parametry:

Chemické složení Min. ['%] Max. [%]
CaO 38  
SiO2 10 20
Al2O3 3 6
Fe2O3 1 2
MgO 0,4 1,2
Vlhkost   2
Granulometrie Min. ['%] Max. [%]
Zůstatek na sítě 2 mm   5
Zůstatek na sítě 0,075 mm 93  

 

Způsob dodávek:

  • volně ložený a autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

Bezpečnostní opatření:

  • chraňte pokožku a oči před zasažením
  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Management kvality:

 

 

 

envicalc.jpg