ENVICALC

 
  • Je vhodný zvláště pro odsíření při fluidním spalování.

ENVICALC

  • je vyráběn z vysoce reaktivních vápencových slínů těžených společně s cementářskou surovinou v lomu Úpohlavy
  • je vyráběn na moderní výrobní lince zajišťující stabilitu sledovaných kvalitativních parametrů, zejména granulometrické složení a vlhkost

 

Možnosti použití

  • odsíření při fluidním spalování

 

Technické parametry

tp-envicalc3.jpg
 

 

 

Způsob dodávek

  • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

 

Bezpečnostní opatření

  • chraňte pokožku a oči před zasažením
  • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality

  • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005