Dostavba městského úřadu v Lovosicích

19.01.2016
 
vetsi
meu lovosice 003
Budovu tvoří monolitický skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm v kombinaci
s prosklennými stěnami

Dostavba Městského úřadu v Lovosicích navázala na původní budovu ve Školní ulici, tak aby zvýšila komfort návštěvníkům. Objekt byl navržen jako monolitický skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm. V kombinaci s prosklenými stěnami tvoří uzavřený blok s vnitřní komunikační halou. Na stavbu byl použit cement CEM II 42,5 R z Lafarge Cement, a.s.

 

 

Konstrukce objektu

img 1282u

Nosný systém dostavby je kombinovaný, tvoří jej železobetonové kruhové sloupy o průměru 40 cm v modulu 6x6 m a svislé obvodové železobetonové stěny. Tento systém je ztužen železobetonovým schodištěm a stěnami sociálního zařízení. Stropní desky jsou bezprůvlakové, železobetonové o tl. 22 cm. Objekt je založen na pilotech. Dostavba tvoří samostatný dilatační celek. Příčky a vnitřní stěny jsou  sklobetonové, mezi kancelářemi jako vyzděné (YTONG, HEBEL). Zasklení komunikační haly bylo zajištěno ocelovou konstrukcí, ve styčnících jsou navařeny kotvy pro skleněnou střechu. Konstrukce krovu byla provedena se sbíjených vazníků s roztečí cca 1 m. Vnitřní schodiště (v komunikační hale) má nosnou ocelovou konstrukci (opatřenou protipožárním nátěrem) s dřevěnými stupni. Obdobná je i konstrukce lávek.

 

Dispoziční řešení

Jádrem objektu je komunikační hala - dvorana, jejíž součástí se stal výtah a hlavní schodiště. Horní prosklení zabezpečuje dostatek světla. Transparentní řešení stěn kanceláří doplnilo přirozené světlo i na uzavřených chodbách, v západním křídle pak přisvětluje částečně i centrální halový prostor. Základním principem dispozičního řešení bylo umístit maximum pracovišť styku s veřejností v přízemí objektu a tím vytvořit ‚filtr‘ pro méně navštěvovaná pracoviště a odbory. Vedení Městského úřadu je situováno v nejvyšším patře nové budovy. V místě, kde se chodba dotýká zásobovacího dvora je zřízen sklad odpadků a zásobovací rampa pro celý objekt. Prostor dopravní obsluhy objektu prakticky přímo navazuje na výtah, čímž je zajištěna bezkolizní obsluha celého komplexu. Součástí přízemí je i přestupková místnost, kam lze vstoupit ze ulice Školní.

 

 

Údaje o stavbě:

Název: Dostavba Městského úřadu v Lovosicích

Projektant: Projekční kancelář AGN spol. s r.o.

Ing. arch. Vladimír Novák

img 1285u

Investor: Město Lovosice

Zhotovitel: Monostav spol. s r.o. , Masarykova 206/113, Ústí nad Labem

Dodavatel betonů: Monostav spol. s r.o.

Zahájení stavby: 10/2002

Dokončení stavby: 02/2004

Cena: 32 milionů korun

Zastavěná plocha:  20 x 30 m

Typ použitého cementu: CEM II 42,5 R z Lafarge Cement, a.s.

Zajímavost stavby: v užším kole soutěže Fasádu roku 2004, kterou vyhlašuje společnost Baumit