Dokumenty pro dodavatele

 

POVINNOST PROKÁZAT SE PŘI VSTUPU POTVRZENÍM O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU NA COVID-19

Na základě přílohy č. 7 usnesení vlády ze dne 5. března 2021 č. 249, kterým se mění mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, je zaměstnanec povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. 

Za zaměstnance se považují také další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

 

Počínaje dnem 24. 5. 2021 je každý pracovník dodavatele povinen pro povolení pobytu v areálu Lafarge Cement, a.s. (LC) se prokázat (jednou z možností):

  • negativním AG (antigenním) nebo PCR testem, max. týden starým; 
  • dokladem o prodělaném onemocnění (během posledních 180 dní) vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (praktickým lékařem, Hygienickou stanicí);
  • dokladem o aplikaci první dávky očkování, přičemž od aplikace první dávky uplynulo alespoň 21 dní.

 

img 4089

V celé cementárně je akceptován systém samolepek. Každý, kdo doloží jednu ze tří výše uvedených variant, dostane dvě samolepky. Větší viditelně umístí na přední část přilby, menší zepředu na Průkaz. Při průchodu recepcí (vrátnicí) tuto samolepku bez vyzvání ukazujte. Samolepka má platnost číslo na samolepce plus 7 dní. Příklad: Datum testu s negativním výsledkem je čtvrtek 11. 3., tzn. nejpozději ve čtvrtek 18. 3. musíte během dne znovu na test (smíte vstoupit a pracovat). Po vypršení této lhůty musíte znovu doložit výše uvedené a dostanete nové samolepky. 

Prakticky si můžete vybrat ze dvou možností. 

Varianta 1 - AG test výtěrem z dutiny nosní v LC

Testování probíhá v počítačové učebně v přízemí administrativní budovy, a to do odvolání každé pondělí a čtvrtek, od 8:00 do 10:00. 

Zaměstnanci LC budou testováni přednostně.

Testy provádí agentura Sluníčko, se kterou spolupracujeme.  

Jsou zdarma (při max. počtu 6x za měsíc). Přineste si kartičku pojišťovny. Před vstupem do místnosti vyplňte papírek (na stolku na chodbě). Udržujte rozestupy!!!

Při negativním výsledku testu automaticky dostanete samolepky. 

Varianta 2 - test mimo LC

Sami si AG/PCR testy zařídíte a přinesete doklad.

Doklad pak předložte v recepci/vrátnici, dostanete samolepky s datem testu.