Dálniční most přes Úhlavu

21.01.2016
 
01uhlava2
Segmentový dálniční most přes řeku Úslavu

Segmentový dálniční most vedoucí nad údolím řeky Úhlavy navazuje na rozvadovský portál tunelu Valík. Téměř čtyři sta padesát metrů dlouhé přemostění tvoří součást jižního obchvatu dálnice D5 kolem Plzně. Na výrobu mostních segmentů použili stavbaři ze společnosti SMP Construction více než tři tisíce tun Lafarge cementu CEM I 52,5 R.

 

Založení stavby

Mostní pilíře i opěry jsou standardně založeny na základových blocích, které jsou podporovány skupinami vrtaných velkoprůměrových pilot Ø 1 220 mm. Opěry jsou obvyklého tvaru. Pro zamezení přístupu do komor mostu jsou na opěrách navrženy krycí plenty a vstup do komor obstarávají bezpečnostní dveře. Maximální péče byla věnována tvarování pilířů spodní stavby. Dříky pilířů jsou navrženy jako plnostěnné. Výška pilířů je proměnná od 10,5 do 18,0 m. Příčný řez dříku je tvořen dvěma stěnami, které jsou zkříženy do tvaru písmene X. Na tento dřík navazuje vlastní hlavice, která je co nejvíc odlehčena. Pro přenos sil mezi jednotlivými částmi jsou do hlavice osazena ocelová táhla.

 

Konstrukce mostu

Mostní konstrukce je letmo montována po jednotlivých vahadlech. Příčný řez tvoří komorová konstrukce o výšce 3,0 m. Pro výstavbu nosné konstrukce mostu bylo použito unikátní tzv. segmentové technologie pomocí zavážecího mostu. Montážní zařízení nejprve na pilíř osadí pilířový segment, opře se o pilíř a postupně sestavuje jednotlivé segmenty, které se setkají vždy mezi dvěma pilíři. Když zařízení překlene mostní konstrukcí úsek mezi dvěma pilíři, desítky tun vážící kolos překráčí přes postavenou část, usadí se a začne pracovat na výstavbě dalšího úseku. Výhodou použité technologie je vysoká rychlost výstavby - montáž probíhá typicky rychlostí 4 segmenty, tj. 8,8 m mostu denně, přičemž segmenty se vyrábějí v předstihu, souběžně s výstavbou spodní stavby. Most je uložen na klasická hrncová ložiska. Nadložiskové bloky jsou vytvářeny z vysokopevnostního pěchovaného epoxybetonu.

Podélné předpětí je navrženo z kabelů se soudržností v kombinaci s volnými kabely. V obou případech je použit předpínací systém Dywidag (dodavatel SM7, a. s.) a jednotky pro 19 lan. Most je plně vystrojen redundantními trasami volných kabelů včetně kotev, které umožňují dodatečné zdvojnásobení počtu kabelů v případě potřeby zesílení.

Vzhledem k minimalizaci rozměrů hlav pilířů zatěžují provizorní lisy při výstavbě významně dolní desku podpíraných segmentů mimo stěny. Tyto segmenty jsou proto navrženy s výztužnou stěnou, podobně jako deviátorové segmenty.

 

Mostní vybavení

03uhlava2
Proti pádu vozidla mimo most jsou na vnějších mostních římsách navržena
betonová svodidla

Pro dokonalé zabezpečení mostu proti pádu vozidla mimo most jsou na vnějších mostních římsách navržena betonová svodidla s úrovní zadržení H3. Na vnitřních římsách chrání také svodidla s úrovní zadržení H1. Riziko pádu vodidla nebo nákladu mimo most a zejména do řeky omezují zvýšené obruby na krajních římsách, které slouží jako zarážky proti nárazu betonových svodidel do konstrukce protihlukových stěn. Aby nedošlo k porušení výplně PHS, jsou na sloupcích stěny osazena dvě madla, v horním madle je ještě protaženo bezpečnostní ocelové lano.

Pro zamezení úniku nebezpečných látek mimo most je mostní zrcadlo v celé své délce zakryto elastomerovým těsnicím pásem ukotveným do říms. V komorách obou částí mostu je převáděna středová dálniční kanalizace. Z bezpečnostních a provozních důvodů je v rozdělovací komoře nad mostem jediná roura Ø 700 mm rozvětvena do dvou rour Ø 500 mm, každá z nich je vedena samostatně v komoře jednoho mostu.

 

Údaje o stavbě:

02uhlava
Montáž betonových segmentů

Projektant: Pontex, spol. s r. o., Ing. Pavel Němec, Ing. Václav Kvasnička

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dodavatel: Sdružení firem SMP CZ, a. s., vedoucí sdružení

Metrostav, a. s.

Spodní stavba: Max Bögl & Josef Krýsl

Zahájení stavby: 11/2003

Dokončení stavby: 10/2006

Typ použitého cementu na segmenty (2 × 192 ks): CEM I 52,5 R z Lafarge Cement, a.s.

Spotřeba cementu: cca 3 150 t

Rozměry mostu:

  • délka přemostění: 426,5 m
  • délka mostu: 444,2 m
  • délka nosné konstrukce: 428,0 2 × 1,0=430,0 m
  • rozpětí jednotlivých polí: 35,0 4×  50,0 54,0 58,0 46,0 35,0 m
  • šikmost mostu: 100 gr.
  • šířka mostu: 30,0 m
  • výška mostu: 26,5 m (nade dnem řeky)
  • plocha mostu: 30 × 430,0 = 12 900,0 m