Covid-19 / Jedeme dál

 
Měření teploty při vstupu do areálu

Měření teploty při vstupu do areálu

Od začátku ledna 2021 přistoupila naše společnost v souvislosti se situací s COVID-19 a začátkem zimních oprav 2021 k povinnému měření teploty při vstupu do areálu. Tato povinnost zůstává v platnosti i po skončení zimních oprav, a to do odvolání. I nadále se vztahuje na všechny zaměstnance cementárny, pracovníky dodavatelských firem a návštěvy. 

Hlavním cílem je zabránit šíření viru, a tím ochránit zdraví všech přítomných. Teplotu měří automatický přístroj ve vstupní hale cementárny (u recepce a u vrátnice) či ruční bezdotykový teploměr, který je k dispozici ve vrátnici.  

Význam naměřených hodnot (pdf, 116.24 KB)

 
Povinné antigenní testování zaměstnanců

Povinné antigenní testování zaměstnanců

Od 8. 3. 2021 probíhá v naší cementárně povinné antigenní testování zaměstnanců. Zaměstnanci mají na výběr ze dvou možností - test výtěrem z nosohltanu a test ze slin. Test je možné podstoupit každý pracovní den. Každý zaměstnanec je testován jednou týdně.

Nicméně již dříve se vedení společnosti snažilo dosáhnout minimálního šíření viru mezi osobami pracujícími v areálu cementárny a od 1. 2. 2021 probíhalo dva dny v týdnu dobrovolné antigenní testování zaměstnanců a pracovníků dodavatelských firem.

 

Staráme se o své zaměstnance

Tým krizové komunikace byl vytvořen v naší společnosti již koncem února. Jeho cílem je zajištění ochrany zdraví, bezpečného provozu a dodávek zákazníkům s ohledem na možné šíření koronaviru. Přijatými opatřeními chráníme nejen naše zaměstnance, ale i všechny ostatní, se kterými přijdeme do styku.

Všichni zaměstnanci byli vybavováni rouškami, dezinfekcí, ochrannými rukavicemi a ti nejvíce disponovaní také respirátory. V současné chvíli není nošení roušek v našich provozech povinné. Stále však doporučujeme udržovat bezpečné vzdálenosti.

Schůzky stále částečně řešíme videokonferencemi. Nezbytné fyzické návštěvy v cementárně ovšem již také probíhají. Zahraniční služební cesty podléhají schvalování generálního ředitele.

Nejvíce exponovaná vrátnice a recepce mají svá pravidla, řidiči nevstupují do těchto prostor a veškerá komunikace probíhala bezpečně na vyhrazených místech. Recepční má pro svoji ochranu speciální sklo. Ve všech prostorách společnosti probíhá pravidelná dezinfekce povrchů. Dezinfekční aplikátory na ruce jsou rozmístěny na řadě míst v budovách na frekventovanějších místech.

Veškerá bezpečnostní opatření a podněty jsou průběžně revidovány týmem krizové komunikace.

Pro obchodní partnery


Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali o aktuálních opatřeních v Lafarge Cement, a.s. v souvislosti s COVID-19!

Naše cementárna je v plném provozu! 

V celé firmě jsou přijata odpovídající bezpečnostní opatření. Roušky jsou v současné chvíli povinné, stejně tak je povinný i bezpečnostní odstup min. 2 m. Je zakázán vstup do cementárny komukoliv, kdo vykazuje příznaky chřipkového onemocnění. Návštěvy ve společnosti jsou omezeny.

Průběžné informace o našem provozu a případných omezeních pro vstup do firmy vám vždy sdělí váš obchodní kontakt v Lafarge Cement, a.s. Případně aktuální informace naleznete zde.

Přejeme vám zdraví!

S přátelským pozdravem

Miroslav Kratochvíl

generální ředitel

Pomáháme v regionu


Ani Lafarge Cement, a.s. nezůstává pozadu  

V prvním dubnovém týdnu jsme oslovili okolní obce a nabídli se podělit o přebývající ochranné pomůcky a dezinfekci. Větší část námi oslovených projevila zájem, někde chyběla dezinfekce, jinde ochranné rukavice, nebo roušky. Ve středu 8. dubna došlo k fyzickému předání            52 l dezinfekce, 100 ks jednorázových roušek, 800 párů jednorázových rukavic do Třebenic, Siřejovic, Chotěšova, Vrbičan a Úpohlav. Dalších 300 ks roušek jsme darovali Domově důchodců v Čížkovicích a 600 ks roušek a 20 ks prachotěsných brýlí do Litoměřické nemocnice na oddělení JIP.  S výše zmíněnými institucemi jsme dále v kontaktu, mají možnost se na nás obrátit v případě další potřeby. Pokud víte o někom, kdo je v tíživé situaci a nemůže sehnat ochranné pomůcky, prosím, napište na e-mailovou adresu: jarmila.vinduskova@lafargeholcim.com

covid aro