Covid-19 / Jedeme dál

Pro obchodní partnery


Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali, že LAFARGE JEDE DÁL!

Lafarge Cement, a.s., Čížkovice bude vyrábět, dokud to půjde, tedy dokud budou přicházet objednávky od našich zákazníků a budeme dostávat suroviny/služby od  našich dodavatelů.

Aktuální informace o našem provozu vám vždy předá váš obchodní kontakt v Lafarge Cement. Případně vás také budeme informovat zde, pokud by došlo ke změně.

V celé firmě jsou přijata přísná bezpečnostní opatření. Kromě povinných roušek všichni zaměstnanci, kteří jsou ve styku s externími partnery, nosí respirátor. V podniku se zdržují pouze ti zaměstnanci, kteří tam nezbytně musí být, ostatní pracují z domova.

Přejeme vám zdraví a pevné nervy v této náročné době!

S přátelským pozdravem

Miroslav Kratochvíl

obchodní ředitel

Pomáháme v regionu


Ani Lafarge Cement, a.s. nezůstává pozadu  

V prvním dubnovém týdnu jsme oslovili okolní obce a nabídli se podělit o přebývající ochranné pomůcky a dezinfekci. Větší část námi oslovených projevila zájem, někde chyběla dezinfekce, jinde ochranné rukavice, nebo roušky. Ve středu 8. dubna došlo k fyzickému předání            52 l dezinfekce, 100 ks jednorázových roušek, 800 párů jednorázových rukavic do Třebenic, Siřejovic, Chotěšova, Vrbičan a Úpohlav. Dalších 300 ks roušek jsme darovali Domově důchodců v Čížkovicích a 600 ks roušek a 20 ks prachotěsných brýlí do Litoměřické nemocnice na oddělení JIP.  S výše zmíněnými institucemi jsme dále v kontaktu, mají možnost se na nás obrátit v případě další potřeby. Pokud víte o někom, kdo je v tíživé situaci a nemůže sehnat ochranné pomůcky, prosím, napište na e-mailovou adresu: jarmila.vinduskova@lafargeholcim.com

covid aro

 

 

Staráme se o své zaměstnance

Tým krizové komunikace byl vytvořen v naší společnosti již koncem února. Jeho cílem je zajištění ochrany zdraví, bezpečného provozu a dodávek zákazníkům s ohledem na možné šíření koronaviru. Přijatými opatřeními chráníme nejen naše zaměstnance, ale i všechny ostatní, se kterými přijdeme do styku.

Všichni zaměstnanci jsou vybavení rouškami, dezinfekcí, ochrannými rukavicemi a ti nejvíce disponovaní také respirátory. Jsou jasně daná pravidla pro používání roušek v provozu a kancelářích. Kdo nemusí být fyzicky na pracovišti, pracuje z domova. Schůzky se řeší výhradně videokonferencí, nebo telekonferencí. V jídelně se vydávají jídla pouze v krabičkách, je zamezeno sdružování se na jednom místě. Bufet pro nákup svačin je dočasně uzavřen.

Nejvíce exponovaná vrátnice a recepce mají svá pravidla, dbáme, aby řidiči nevstupovali do těchto prostor a veškerá komunikace probíhala bezpečně na vyhrazených místech. Recepční má pro svoji ochranu speciální sklo. Ve všech prostorách společnosti probíhá pravidelná dezinfekce povrchů. Dezinfekční aplikátory na ruce jsou rozmístěny na desítkách míst v budovách na frekventovanějších místech.

K dispozici je řada návodů k tomu, jak správně používat respirátor a roušku a jak je dezinfikovat, jak si správně mýt ruce, apod.

Jsme hrdí na to, že jsme si vyrobili část jednorázových roušek a také dezinfekci v době, kdy tyto nebyly k dostání.

V současné chvíli řešíme nákup vlastního zařízení na dezinfekci prostor.