Cementárna investuje do nové haly pro sekundární paliva

21.01.2010
 

 

V akciové společnosti Lafarge Cement byly zahájeny  práce na investičním projektu nazvaném  „Hala pro sekundární paliva". Jedná se o výstavbu uzavřené haly uvnitř areálu cementárny pro shromažďování přídavných paliv, která jsou dávkována do kalcinátoru rotační pece při výrobě cementu.

 

Hala je koncipována jako bezobslužná. Sekundární paliva budou v první fázi do stávajících dávkovacích násypek převážena nakladačem, ve druhé fázi pak bude hala propojena uzavřeným pasovým dopravníkem přímo s existujícím transportním systémem. V projektu se do budoucna počítá s  instalací portálového jeřábu uvnitř haly, což umožní eliminaci použití mobilní techniky pro dávkování těchto paliv (snížení hluku a emisí). Výhledově bude nakladač nahrazen uzavřeným pasovým dopravníkem na elektrický pohon.

 

Cílem této investice je zjednodušit a zkvalitnit způsob shromažďování a dávkování sekundárních paliv, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu produkce a kromě toho  to přinese  i snížení zatížení okolí pracovní oblasti prachem a hlukem.  Výstavba haly již byla zahájena a po zhruba 4 měsících by celý projekt mohl být uveden do provozu. Celková výše investovaných prostředků by měla dosáhnout cca 60 mil. Kč.

 

Kontakt:

Milena Hucanová

Tel.: 416 577 215

e-mail: milena.hucanova@lafarge.com 

Nová hala v začátcích