CEM II/A-LL 52,5 R

 
 • Portlandský cement s vápencem
 • Volně ložený
 • Použití
  • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
  • drobná i velká prefabrikace
  • výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů
  • výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement
  • výroba autoklávového pórobetonu

 

Portlandský cement s vápencem je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 52,5 R je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku a vápence se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami.

 

Složení portlandského cementu s vápencem:

slozeni-525r.png

 

Vlastnosti:

 • rychlý nárůst počátečních pevností
 • rychlý vývin hydratačního tepla
 • vysoké dlouhodobé pevnosti

 

Možnosti použití:

 • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
 • výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů
 • drobná i velká prefabrikace
 • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement
 • výroba autoklávového pórobetonu

 

Technické parametry: CEM I 52,5 R

tp-525r.jpg

 

 

Způsob dodávek:

 • volně ložený v autocisternách nebo železničních vagónech RAJ

 

Způsob a doba skladování:

 • způsob a doba skladování je vymezena článkem NA.1 Národní přílohy k ČSN EN 197-1 ed. 2
 • cement musí být při skladování chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %)
 • za podmínek uvedených výše je doba skladování cementu 90 dnů od data dodání
 • při překročení této doby je nutné před použitím ověřit zda výrobek plně vyhovuje všem legislativním požadavkům na něj kladeným

 

Bezpečnostní opatření:

 • chraňte pokožku a oči před zasažením
 • podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

 

Management kvality:

 • Lafarge Cement, a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • kvalita cementu podléhá sledování Autorizované osoby č. 204, TZÚS Praha, pobočka Teplice

Produkty