[RTE-Block_main] Míchání

 
1-mg-5790-b.jpg

                         

Příprava malt pro zdění a omítání je z Multibatu PLUS velice snadná. K přípravě malt lze použít žný typ stavebních míchaček přímo na staveništi.

Do míchačky nejdříve nalijeme asi dvě třetiny předpokládané dávky vody, poté přidáme celou dávku  pojiva Multibatu PLUS a promícháme cca 1 minutu. Pro snížení nalepování Multibatu PLUS na stěny míchačky je možné přidat část písku již v této fázi míchání. Během této doby se v Multibatu PLUS aktivují speciální  přísady, které pak připraveným maltám dodají ty správné parametry jako jsou vysoká přilnavost, prodyšnost, pevnost, zpracovatelnost a mnoho další užitných vlastností. Po této době se postupně do připravené kaše přidá celá dávka písku (viz tabulka doporučeného dávkování).

 

Konečná konzistence se dle požadavků upraví vodou. Zde je nutné brát zřetel na vlhkost použitého písku.

 

Doporučujeme míchat celkově cca tři minuty.

 

 

Dávka vody je pouze orientační, závisí na více faktorech např. vlhkosti písku nebo požadované konzistenci apod. Pro snazší dávkování písku je možné uvažovat jeho objemovou hmotnost 1,5 kg/dm3. Pro snadné odměřování materiálu lze doporučit dávkování 10litrovým vědrem, což přibližně odpovídá 15 kg písku.

 

Z jednoho 25 kg pytle Multibatu PLUS můžeme namíchat až 90 litrů čerstvé zdící malty nebo omítnout plochu 6 m2 při tloušťce omítky 15 - 20 mm.