Aplikace Multibat PLUS

Zde se dozvíte, jak Multibat PLUS použít, jaké má výhody a kde ho koupit.

 

Míchání

V této sekci naleznete vše, co se týká přípravy malt z Multibatu PLUS, např. pracovní návod k přípravě malty pro zdění i omítání. Součástí této sekce je i přehledná tabulka směsných poměrů mezi jednotlivými složkami nebo zde můžete nalézt i přibližné spotřeby použitých materiálů.

 

Jak na to?

 • Do míchačky nejdříve nalijte asi dvě třetiny předpokládané dávky vody.
 • Přidejte celou dávku pojiva Multibat PLUS a minutu míchejte. Už v této fázi můžete přidat trochu písku, aby se směs tolik nelepila na stěny míchačky.
 • Během této doby se v Multibatu PLUS aktivují speciální  přísady, které pak připraveným maltám dodají ty správné parametry jako jsou vysoká přilnavost, prodyšnost, pevnost, zpracovatelnost a mnoho další užitných vlastností. Po této době se postupně do připravené kaše přidá celá dávka písku.
 • Dohromady míchejte zhruba 3 minuty.
 • Konečnou konzistenci si pak zajistíte přidáním vody – záleží například na tom, s jak vlhkým pískem pracujete a jakou konzistenci malty potřebujete mít.

Naše tipy: 

 • Aby se vám písek lépe dávkoval, mějte na paměti jeho objemovou hmotnost 1,5 kg/dm3.
 • Dobře se pracuje s 10litrovým vědrem, to odpovídá přibližně 15 kg písku.
 • Z jednoho pytle Multibatu PLUS připravíte až 90 litrů čerstvé malty na zdění nebo omítnete plochu 6 m2 vrstvou 15-20 mm.
 
michacka na vysku 2

 

 

Jak Multibat PLUS
dávkovat?

Připravili jsme pro vás jednoduchou
tabulku, aby se vám s produktem
Multibat PLUS dobře pracovalo. 

 
multibat tabulka davkovani

 

 

Zdění

Malty z Multibatu PLUS jsou vhodné pro zdění všech typů kusových staviv, cihel, keramických bloků, kamene, betonových i pórobetonových tvárnic. Dá se použít i jako spárovací malta pro režné zdivo (režné zdivo je typ kamenného nebo cihlového zdiva, které není omítnuto, pouze vyspárováno).

 

Jak na to?

 • Připravte si maltu podle návodu v oddílu Míchání. 
 • Takto připravenou maltu používáme obvyklým způsobem pro vyplnění ložných a případně i styčných spár mezi kusy staviva. Zachovávejte při tom stejnoměrnou tloušťku spár (doporučujeme 10-15 mm).
 • Vytlačenou, tedy přebytečnou maltu ihned setřete zednickou lžící.
 • Nezapomeňte si před zděním zdicí prvky namočit.
 • Případné větší odchylky mezi jednotlivými kusy staviva mohou po vyrovnání maltou později vést k nežádoucím trhlinám v omítkách.
 • Pokud víte, že bude v době zdění teplota vzduchu nižší než 5 °C, použijte vhodné přísady proti účinku mrazu.

Naše tipy:

 • Při zdění s produktem Multibat PLUS vždy přihlédněte k doporučením, která uvádí výrobce staviv.
 • V případě nejistoty konzultujte vhodnost materiálu s výrobcem staviva.
 • Z jednoho 25kg pytle Multibatu PLUS můžeme namíchat až 90 litrů čerstvé zdící malty.
 • Malty z Multibatu PLUS nejsou vhodné pro lepení pórobetonu.
 
zdeni na vysku

 

 

Příprava podkladu

Podkladní postřik (špric) je název pracovní operace, která je důležitou součástí celého díla. Úkolem přípravy podkladu (špricování) postřikem z Multibatu PLUS je sjednotit povrch a zlepšit tak přilnavost následné omítky. V této kapitole si můžete přečíst např. jak se příprava podkladu provádí, jaké jsou požadavky na špricovaný povrch nebo jaké jsou požadavky na maximální vlhkost zdiva.

 

Jak na to?

 • Příprava podkladu, nebo-li postřik rozředěnou maltou s pojivem Multibat PLUS a pískem v poměru 1:2 provádíme na všechny druhy běžných staviv před omítáním.
 • Ujistěte se, že podklad je vyzrálý, pevný, soudržný, zbavený nečistot, mastnoty a volných kousků prachu.
 • Zkontrolujte také, že jsou nerovnosti ve zdivu zcela vyplněné maltou.
 • Myslete na to, že podklad nesmí být před špricováním promrzlý ani příliš vlhký (přípustná je 6% vlhkost). Splněním těchto podmínek můžete předejít následným komplikacím.

Naše tipy:

 • Samotný hrubý celoplošný nástřik provádějte na mírně navlhčený podklad.
 • Konzistenci malty pro přípravu podkladu si upravte vodou podle potřeby.
 • Do omítání se pusťte nejdříve 2 dny po celoplošném postřiku, a to v den, kdy bude teplota vzduchu i podkladu aspoň 5 °C. 
 
priprava podkladu na vysku

 

 

Omítání

Omítáním na zeď nanášíme jádrovou omítku. Na této pracovní operaci nejvíce závisí výsledek celého díla. Je potřeba věnovat pozornost správné aplikaci malt z Multibatu PLUS, tloušťce vrstvy, době zrání apod. Odpovědi na všechny tyto otázky nalezne zde, v této sekci.

Zajímá vás kolik pytlů budete potřebovat? Připravili jsme pro vás jednoduchou tabulku

 

Jak na to?

 • Připravte si maltu tak, jak to popisujeme v oddílu Míchání. Nanášejte ji na vyzrálý, soudržný povrch, který zbavený nečistot, volných kousků, prachu a mastnoty.
 • Přípravte si podklad dle návodu v sekci Příprava podkladu. Povrch musí být vyzrálý, pevný a soudržný.
 • Místa, kde se spojují materiálově rozdílné hmoty, např. cihla - kámen, cihla - beton, a místa vysekaných instalačních drážek, rohy otvorů apod. je potřeba vyztužit síťovinou - v ideálním případě perlinkou s oky 8 × 8 mm, kterou vkládáme nejlépe do 2/3 celkové tloušťky omítky.

Naše tipy:

 • V jednom pracovním cyklu je možné provést omítku silnou maximálně 20 mm. Pokud je třeba větší vrstva, proveďte to ve více pracovních operacích. To znamená, že maltu nanesete v krátkém časovém intervalu na sebe tzv. čerstvé do čerstvé.
 • Při nanášení větší vrstvy omítky obecně platí, že použití perlinky s oky 8 × 8 mm  pomáhá  snížit riziko tvorby smršťovacích trhlin.
 • Čerstvou omítku chraňte před nepříznivými vlivy prostředí, jako je přímý déšť, vítr nebo přímé sluneční záření. Plochy vnějších omítek pro jistotu zastiňte a tři dny po nanesení mírně zvlhčujte vodou. Tato voda pomáhá k plnohodnotnému dozrání omítek.
 • Teplota vzduchu a omítaného podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 °C. Doba zrání je dle zkušeností zhruba 7 dnů / 10 mm omítky. 
 • Před provedením konečné povrchové úpravy omítky si musíme být jisti, že je dostatečně vyzrálá. Tímto předejdeme tvorbě nežádoucích trhlin na finální úpravě. Dále je potřeba dodržovat pokyny výrobce finální úpravy.
 • Z jednoho pytle Multibatu PLUS  můžeme omítnout plochu 6 m2 při tloušťce omítky 15-20 mm.
 

 

 

omitani na vysku