Přispění k vyšší životnosti staveb

 
 

Města čelí velkým výzvám, a to odolávat působení času, přírodním katastrofám a snížovat dopady na životní prostředí. Naše řešení a způsoby výstavby umožňují postavit budovy a infrastruktury, které jsou pevnější a šetrnější k životnímu prostředí.

 

 

Naše přispění

Udržitelná města nejsou pouze města s parky a zahradami a která jsou šetrná k životnímu prostředí. Jsou to taktéž města s vyšší životností staveb, které odolávají postupu času a přírodním katastrofám.

 

Z tohoto důvodu nabízíme řešení pro výstavbu budov a infrastruktur, které vydrží a chrání své obyvatele. Beton je naší nejlepší výhodou: pevný, přírodní a bezúdržbový, vydrží roky.

 

A při zemětřeseních, cyklónech či korozi způsobené mořskou vodou můžeme dále zvyšovat jejich pevnost a odolnost díky specálně vyvinutým vlastnostem našich výrobků.

 

Taktéž vyvíjíme inovativní řešení a systémy výstavby, která napomáhají šetřit zdroje vody a energie a snížit emise uhlíku:

  • Vylepšili jsme přirozené tepelné vlastnosti betonu za použití ultra vysokohodnotného betonu (Ductal®) a portfolia produktů Thermedia® , které poskytují 6 krát vyšší tepelnou izolaci než tradiční beton.   
  • Taktéž nabízíme propustný beton HydromediaTM, který napomáhá odtoku dešťové vody z povrchu chodníků, cest. Toto snižuje riziko záplav pro pěší a řidiče.

 

Brzy budou motoristé moci projíždět tunely, aniž by se báli koncentrace emisí oxidu dusičitého!

Díky našemu slibnému prototypu betonu, který omezuje znečištění!