Přispění ke komplexní urbanizaci

 

Abychom pomohli omezit živelný růst měst, navrhli jsme řešení pro vertikální budovy a rekonstrukci starých budov. Díky skutečnosti, že tyto budovy zaberou méně prostoru, urbanizace bude komplexnější a zároveň se uchová kvalita života obyvatel a jejich cestování bude jednodušší.

 

Naše přispění

Pokud chceme omezit urbanizaci na úkor zemědělské půdy a chránit flóru a faunu, musí města nalézt způsoby růstu, aniž by se dále posouvaly jejich hranice.

 

Naše řešení pomáhají městům, aby se stala kompaktnějšími a maximálně využila prostor tak, aby domy, pracoviště, veřejná zařízení a místní služby byly umístěny blízko sebe. To přinese větší mobilitu a lepší kvalitu života pro obyvatele!

 

Pro každý druh vertikální konstrukce, od nejvyššího mrakodrapu po přízemní dům přestavěný na tříposchoďovou budovu, dodáváme odlišné typy betonu:

  • beton vyšších pevnostních tříd na základy a spodní stavbu,
  • lehčený beton na horní stavbu,
  • izolační beton na příčky v jakémkoliv podlaží, apod.

 

Architekti a projektanti urbanizace usilují o přeměnu nevyužitých pustin a přestavbu starých obytných čtvrtí k novému použití. Mohou se spolehnout na naše odborné znalosti materiálů pro kvalitní, dlouhotrvající a cenově přijatelnou městskou výstavbu.