Zaměstnání a praxe

 

Seznamte se s našimi aktuálními nabídkami pracovních pozic a s požadavky na vhodné kandidáty. Lafarge Cement, a.s. rovněž umožňuje v rámci svých kapacit studentům vysokých škol technických směrů možnost praxe nebo vedení diplomových prací.

Nabídka zaměstnání

Vývěska aktuálních pracovních příležitostí v akciové společnosti Lafarge Cement a požadavky na vhodné kandidáty.

Pro studenty

Akciová společnost Lafarge Cement má ve vlastních řadách odborníky pro vedení bakalářských, magisterských i doktorských prací.

Studentům vysokých škol nabízíme možnost absolvování odborné praxe.